Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Mga Pamantayan sa Akreditasyon

Ang labing-isang pamantayan ng akreditasyon ay kumakatawan sa tatlong pangunahing kategorya ng programming at mga operasyon. Ang mga kategoryang ito ay nagsisilbing tulungan ang mga programa na maunawaan kung saan ang mga grupo ay magiging pinaka-maaapektuhan.

 • S1 Program Quality Assessment — tasahin ang kasalukuyang estado ng iyong programa dahil nauugnay ito sa mga pangunahing bahagi ng Leave No Trace programming.
 • S2 Staff Training & Qualifications — pagpapakita kung paano ang Leave No Trace ay kasama sa taunang pagsasanay sa kawani ng isang programa, ang mga partikular na materyales sa pagsasanay na ginawa para sa mga kawani at propesyonal na Leave No Trace na mga kredensyal na hawak ng mga miyembro ng kawani.
 • S3 Stakeholder Communication — magbigay ng mga halimbawa ng mga paglalarawan ng programa at mga inisyatiba sa komunikasyon na ibinahagi sa mga magulang, tagapag-alaga at alumni na nagha-highlight sa Leave No Trace na pagmemensahe. Ang mga isinumiteng inisyatiba sa komunikasyon ay maaaring hindi hihigit sa dalawang taong gulang mula sa oras na isumite ng isang programa ang kanilang aplikasyon para sa akreditasyon.
 • S4 Education Resources — magbigay ng mga halimbawa ng Leave No Trace educational resources na ginagamit para magturo ng Leave No Trace na mga inisyatiba at programa.
 • S5 Federal & State Lands Portfolio — ang mga patakaran at pamamaraan ng Leave No Trace ng programa ay dapat na nakaayon sa mga pederal at estadong lupain kung saan gumagana ang programang iyon.

 • S6 Program Specific Principles — kung ang Leave No Trace Seven Principles ay partikular na isinulat para sa iyong programa, ano ang magiging hitsura ng mga ito? Makipagtulungan sa mga kalahok ng kabataan upang lumikha ng mga kaugnay na bullet point para sa Seven Principles sa iyong komunidad.
 • S7 Staff & Youth Perceptions Evaluation — suriin ang pagiging epektibo ng Leave No Trace na edukasyon sa mga pangunahing lugar ng programa gamit ang mga tool sa pagsusuri na kumukuha ng data mula sa mga pana-panahong kawani at mga kalahok ng kabataan.
 • S8 Youth Creative Interpretations — magsumite ng mga halimbawa kung paano malikhaing ipinapahayag o binibigyang-kahulugan ng mga kalahok ng kabataan sa iyong programa ang kanilang pag-unawa sa Leave No Trace.

 • S9 Leave No Trace Statement — gumawa ng Leave No Trace values statement para sa iyong organisasyon na maingat na kumukuha ng iyong posisyon bilang isang Leave No Trace advocate. Ang pahayag ay kumikilos upang gabayan ang mga pagkilos sa pangangasiwa ng organisasyon, na binabalangkas ang iyong mga pangkalahatang layunin para sa Leave No Trace na edukasyon at pagkilos.
 • S10 Action Plan —magsumite ng nakumpletong Action Plan na nagbabalangkas ng isang kurso ng aksyon na gustong gawin ng iyong programa batay sa mga resulta ng Program Quality Assessment.

 • S11.1 Leave No Trace Community Partnership — ang isang programa ay nagiging kasosyo sa komunidad ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics. Ang katayuan ng kasosyo sa komunidad na ito ay pinananatili sa pamamagitan ng 4 na taong panahon ng akreditasyon.
 • S11.2 Social Media Literacy — hikayatin ang mga kabataang kalahok sa mga talakayan, debate at aktibidad na sumusuri sa epekto ng social media sa labas. Gamitin ang kasamang gabay sa talakayan bilang mapagkukunan para sa pagharap sa umuusbong na paksang ito.
 • S11.3 Youth Advisory Council — paano ang isang programa ng youth advisory council ay lumalapit sa Leave No Trace at stewardship? Paano nakakatulong ang mga aksyon ng konseho na makamit ang higit na kamalayan at pagbabago sa program na may kaugnayan sa Leave No Trace?
 • S11.4 Mga Oportunidad sa Pagtuturo ng Kabataan — magsumite ng limang halimbawa ng mga pagkakataon kung saan ginagampanan ng kabataan ang tungkulin ng pagtuturo ng Leave no Trace sa kanilang mga kapantay o mas bata. Ang perpektong edad para sa mga kalahok sa pamantayang ito ay 12 taong gulang o mas matanda.
 • S11.5 Wildlife Protocol — isang wildlife protocol ang nagpapaalam kung paano tinuruan ang mga kawani at mga kalahok ng kabataan na maghanda at tumugon, kung sakaling maganap ang mga human-to-wildlife encounter sa ari-arian ng programa (hal., mga lugar ng programa, pasilidad) at sa labas -programming ng site. Tamang-tama na pamantayan para sa anumang programa na matatagpuan sa mga natural na espasyo kung saan maaaring makatagpo ang mga oso, usa, moose, elk, o iba pang mammal.
 • S11.6 Kasunduan sa Pagsasanay na may Leave No Trace — ang mga programang may Kasunduan sa Pagsasanay sa Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics ay awtorisado na mag-alok ng dalawang araw na Kurso sa Pagsasanay sa mga indibidwal mula sa loob ng kanilang mga organisasyon, gayundin sa mga indibidwal mula sa komunidad.
 • S11.7 Scout Badge & Rank Advancement Programs — Ang mga programa ng GSUSA at BSA Scout na umaakit sa mga kabataang kalahok sa pangangalaga sa kapaligiran o panlabas na etika badge, pakikipagsapalaran at pagsulong ng ranggo ay maaaring gumamit ng mga resulta ng programa upang matupad ang pamantayang ito.
 • S11.8 Affiliate ng isang National Accreditation Program — mga programang ganap na kinikilala ng American Camp Association o Boy Scouts of America na mga programang pambansang akreditasyon, na tumutupad sa lahat ng naaangkop na aktibidad sa kapaligiran, pangangasiwa at mga pamantayang nauugnay sa panlabas na etika mula sa kanilang napiling kaakibat, ay maaaring gumamit ng mga iyon. materyales upang matupad ang pamantayang ito.
 • S11.9 Pag-aaral ng Serbisyong Pangkapaligiran ng Kabataan — Paano ang mga programang may mga bahagi sa pag-aaral ng serbisyo ay nakakahikayat sa mga kalahok ng kabataan sa mga proyekto o mga inisyatiba, kasama ang mga tema, boluntaryong gawain at edukasyon sa paligid ng pagliit ng mga epekto sa labas?