Mag-iwan ng Walang Bakas na Paggamit ng Brand

Mag-iwan ng Walang Bakas na Gabay sa Pamantayan ng Brand: Paggamit ng Logo, Pitong Prinsipyo at higit pa

Mag-iwan ng Walang Bakas na Gabay sa Pamantayan ng Brand

Ang Leave No Trace na naka-copyright na Seven Principles, naka-trademark na logo, nauugnay na likhang sining at mga teksto ay pag-aari ng Leave No Trace. Sa pahintulot mula sa Leave No Trace at sa ilalim ng mga partikular na pangyayari, pinalawak ng organisasyon ang paggamit ng mga logo at text nito.

Paki-download (PDF file) ang Leave No Trace Brand Standards Guide para matuto pa tungkol sa kung paano mo magagamit at isama ang Leave No Trace logo, ang Leave No Trace Seven Principles at mga nauugnay na teksto.