Kailangan Ka ng Outdoors

Ang magastos at hindi maibabalik na pinsala sa kalikasan ay inaalis o nababawasan nang malaki sa pamamagitan ng Leave No Trace na edukasyon, pagsasanay at outreach. Hindi namin magagawa kung wala ka.

Maging Miyembro

"Ang Leave No Trace ay nag-aalok ng paraan para sa pangkalahatang publiko na maging matapat na publiko at sa paggawa nito ay nakakaimpluwensya sa katangian ng lupain at ng mga tao." Sarah Knapp, Tagapagtatag ng Outdoorfest

Piliin ang Iyong Membership
 
Kabuuang Halaga
Piliin ang Iyong Regalo sa Membership
Gamitin ang 100% ng aking membership para sa kung saan ito higit na kailangan.
Gamitin ang 100% ng aking membership para sa kung saan ito higit na kailangan.
Klean Kanteen Straw
Klean Kanteen Straw
Klean Kanteen Straw
Klean Kanteen Straw
Dapat kang mag-ambag ng hindi bababa sa $25.00 upang makuha ang item na ito

Bote na lalagyanan ng tubig
Bote na lalagyanan ng tubig
Bote na lalagyanan ng tubig
Bote na lalagyanan ng tubig
Dapat kang mag-ambag ng hindi bababa sa $50.00 upang makuha ang item na ito

2023 Member Shirt
2023 Member Shirt
2023 Member Shirt
2023 Member Shirt
Dapat kang mag-ambag ng hindi bababa sa $50.00 upang makuha ang item na ito

Impormasyon ng Miyembro
Credit Card
*
*
*
 
Pangalan at Address ng Pagsingil
*
*
*
*
*
*
*

Ang Leave No Trace ay nasa isang misyon na gamitin ang kapangyarihan ng agham, edukasyon at pangangasiwa ng mga tao at mga kasosyo, upang matiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa labas at sa planeta.


Incorporated noong 1994, itinatag ang Leave No Trace na organisasyon upang itaguyod ang napapanatiling kagubatan at paglalakbay sa backcountry ngunit lumago sa nakalipas na 3 dekada upang itaguyod ang pangangalaga, responsibilidad at pangangasiwa - saanman o bakit ang mga tao ay nasa labas.