Magsumite ng Panukala ng Research Grant

Mga Alituntunin Para sa Mga Aplikasyon ng Research Grant

Ang mga mungkahi ay susuriin sa isang mapagkumpitensyang batayan, na may kagustuhan para sa mga proyektong tumutugon sa mga lugar na Madiskarteng Priyoridad (tingnan ang Agenda ng Pananaliksik). Bagama't mas gusto naming matapos ang mga proyekto sa loob ng isang taon ng award, ang mga panukalang lumampas sa isang taon ay tatanggapin nang may makatwirang katwiran (hal., pangangailangan para sa longitudinal reevaluation). Ang nag-iisang Principal Investigator ay maaaring magsumite ng higit sa isang panukala.

Isang pangkat ng mga tao na kumukuha ng mga sample ng tubig mula sa isang lawa

Mahalagang Petsa

 • Mga Panukala na Nakatakda sa Oktubre 31, 2024 sa pamamagitan ng email kay JD Tanner ( [email protected] ) at Derrick Taff ( [email protected] )
 • (Mga) Award na Inanunsyo noong Nobyembre 30, 2024
 • Dapat ihahatid sa Nobyembre 30, 2025

Mga Kinakailangan sa Panukala

 • Pamagat ng Proyekto
 • Principal Investigator at Affiliation
 • Mga Kasosyo o Katulong at Kaakibat
 • Problema/Isyu – Pangkalahatang-ideya ng pag-aalala sa pananaliksik at kung paano makakatulong ang agham sa pag-unawa sa isyung ito (Maximum na 1-pahina)
 • Pag-align sa Agenda ng Pananaliksik - Paano sasagutin ng pananaliksik na ito ang isa o higit pang Mga Priyoridad sa Strategic Research (Maximum 1-page)
 • Mga Tanong sa Pananaliksik o Hypotheses 
 • Mga Paraan – Detalyadong paglalarawan ng lokasyon, inaasahang populasyon, at diskarte sa pag-sample, pag-aaral ng mga plano, nauugnay na timeline (Maximum na 2-pahina)
 • Pagbibigay-katwiran sa Badyet at Badyet – Ang pinakamataas na halaga ng gantimpala ay nililimitahan sa $20,000. Dapat ay may kasamang detalyadong paglalarawan ang badyet tungkol sa kung paano gagastusin ang mga pondo, at hinihikayat ang mga ipinakitang tugma o in-kind na kontribusyon (Tandaan na ang overhead ay hindi dapat lumampas sa 15%)
 • Mga halimbawang buod ng nauugnay na nakaraang pananaliksik na may mga link ng publikasyon kung posible (Maximum na 2-pahina)
 • CV/Resume para sa Principal Investigator at Partners/Assistants (Maximum na 2-page bawat isa)
 • Mga pagsipi
 • Detalyadong Peer-reviewed na Ulat (Mga Pangunahing Natuklasan, Abstract, Panimula, Paraan, Resulta, Implikasyon, Mga Sipi; *Tandaan na hinihikayat namin ang mga ulat na sumusunod sa mga kinakailangan sa pag-format mula sa mga nauugnay na peer-reviewed na journal tulad ng Journal of Park and Recreation Administration o Journal of Interpretation Pananaliksik)
 • 2-pahinang Science Communication Brief ng proyekto at ang mga inilapat na natuklasan
 • PowerPoint Presentation na ginagaya ang Ulat (Maximum 40 slides)
 • Naka-iskedyul na Webinar kung saan ibabahagi ng Primary Investigator at Team ang proyekto sa publiko
 • Excel file ng lahat ng nauugnay na data.

Mga tanong? Mag-drop sa Amin ng Line

 • Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.