Pakikipagtulungan sa Komunidad

Kinikilala ng Leave No Trace ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga nonprofit, maliliit na negosyo, entity ng edukasyon, mga negosyo sa industriya ng turismo, mga organisasyong nakatuon sa kabataan, mga parke, munisipalidad at higit pa upang palakasin ang mensaheng Leave No Trace, sa gayon ay mapoprotektahan ang lahat ng mga panlabas na espasyo mula sa ating mga bakuran hanggang sa backcountry . Malaki ang epekto ng mga kasosyong ito sa pagtuturo sa mga bisita ng lahat ng mga gawain sa labas, kasanayan at antas ng karanasan kung paano sila makakagawa ng aksyon upang protektahan ang natural na mundo sa tuwing lumalabas sila. 

Ang Leave No Trace ay nagbibigay sa Mga Kasosyo sa Komunidad ng mga tool na kailangan nila upang palakasin ang Leave No Trace at ibahagi ang mga kritikal na kasanayan at etika sa kanilang mga miyembro, customer, mag-aaral, boluntaryo, kawani at higit pa. Ang mga kasosyong ito ay may pinakamainam na kagamitan upang mabisang turuan ang kanilang mga madla tungkol sa mahahalagang kagawiang ito. Ang Mga Kasosyo sa Komunidad ay nakatuon sa misyon ng organisasyon na protektahan ang labas at abutin ang mahigit 11 milyong tao bawat taon.