Step By Step Guide sa Pagpapatakbo ng Level 1 Instructor Course

Bilang karagdagan sa Level 1 na Mga Alituntunin sa Kurso ng Instruktor , ang Step-by-Step na Gabay na ito ay tutulong sa iyo na ayusin at magsagawa ng Leave No Trace Level 1 Instructor Course.