Walang Mag-iwan ng Bakas para sa Bawat Bata

Ang Leave No Trace for Every Kid ay isang programa na tumutulong sa mga kabataan na malaman kung paano makakatulong ang mga responsableng aksyon na maprotektahan ang nasa labas. Ang inisyatiba ay hinubog at inspirasyon ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga kabataan at kanilang mga komunidad na nakatagpo ng kagalakan, pagtuklas at pag-aaral sa labas.