Pindutin ang Kit

lnt-logo

Tungkol sa Leave No Trace:

 

Ang Leave No Trace ay isang non-profit na organisasyon na nakatuon sa pagprotekta sa planeta sa pamamagitan ng pagbibigay ng agham, pananaliksik at simpleng mga alituntunin.

Available ang mga logo kapag hiniling