Mga Taunang Ulat at Pananalapi

Ang Leave No Trace ay isang nonprofit, tax-exempt na organisasyon sa ilalim ng Seksyon 501(c)(3) ng Internal Revenue Code.

Ang Leave No Trace ay isang nonprofit, tax-exempt na organisasyon sa ilalim ng Seksyon 501(c)(3) ng Internal Revenue Code. Maaari mong i-download at basahin ang Mga Taunang Ulat, Na-audit na Financial Statement, o IRS Form 990 upang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga tagumpay at nagawa sa mga nakaraang taon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais na talakayin ang impormasyon sa pananalapi nang mas detalyado, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Direktor ng Pananalapi, Kurt Achtenhagen .

Mga Kamakailang Taunang Ulat

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.