Mga Serbisyo sa Pagkonsulta

Ang mga kawani ng Leave No Trace ay madalas na nagpapayo sa mga pederal, estado at lokal na parke sa edukasyon ng bisita, pagbabawas ng epekto at mga hakbangin sa pagpapanatili. Kasama sa iba pang mga kliyente ang mga corporate partners, land trust at stewardship group. Mayroon kaming mga dekada ng karanasan sa pagbuo ng mga diskarte na partikular sa site na nagpoprotekta sa mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa mga bisita na bawasan ang kanilang mga epekto.

Mga serbisyo

Hot Spot Program at Mga Rekomendasyon

Tinutukoy ng Hot Spot Program ang mga lugar na dumaranas ng matinding epektong nauugnay sa tao na maaaring umunlad muli gamit ang mga solusyon sa Leave No Trace. Ang iyong lokasyon ay makakatanggap ng natatangi, partikular sa site na timpla ng mga programang pang-edukasyon, outreach, at pagsasanay na ibinibigay ng aming Mga Koponan sa Paglalakbay na naglalayon sa isang malusog at napapanatiling pagbawi. Kasama rin sa Hot Spots ang pagbisita sa site ng Leave No Trace office staff, na magsasagawa ng pre at post-meeting, magbibigay ng mga rekomendasyon para sa patuloy na pagpapabuti, at magbibigay ng komprehensibong huling ulat.

Survey ng Pagdama ng Bisita

Ang Leave No Trace ay kukumpleto ng isang survey ng perception ng bisita
upang mabigyan ka ng data sa mga saloobin at pananaw ng bisita ng iyong site sa lugar. Gamit ang data na ito, ang Leave No Trace ay magrerekomenda ng mga pagbabago sa pagmemensahe at pamamahala. Magsusumite ang Leave No Trace ng panghuling ulat kasama ang lahat ng natuklasan at rekomendasyon. Kinakailangan ang pagbisita sa site mula sa serbisyong ito.

Signage Audit at Mga Rekomendasyon

Susuriin ng Leave No Trace ang umiiral nang signage at diskarte ng iyong site upang magbigay ng mga rekomendasyong may kaalaman sa pananaliksik para sa mga pagsasaayos sa mga mensahe, wika, disenyo, at pagkakalagay. Ang audit na ito ay nangangailangan ng pagbisita sa site ng Leave No Trace staff at magbibigay ng huling ulat. Mag-iwan ng Walang Trace na nilikha ng mga pakete ng template ng signage ay maaaring idagdag sa dagdag na halaga.

Online Presence Audit at Mga Rekomendasyon

Susuriin ng Leave No Trace ang online digital presence ng iyong site, kabilang ang website, social media, mga listahan ng Google, at iba pang mga kilalang website, at magbibigay ng mga rekomendasyong may kaalaman sa pananaliksik para sa stewardship messaging at paghahatid. Mag-iwan ng Walang Trace na nilikha ng website at mga template ng social media ay maaaring idagdag sa dagdag na halaga. Hindi kinakailangan ang pagbisita sa site.

Video ng Pagsasanay sa Pahintulot o Pagrereserba

Ang Leave No Trace ay susulat at gagawa ng isang pang-edukasyon na video na gagamitin sa proseso ng permit o pagpapareserba sa iyong site. Ang video na ito ay magbabalangkas ng mga patakaran at regulasyon na partikular sa site pati na rin ang mga kasanayan sa Leave No Trace. Ang serbisyong ito ay nangangailangan ng pagbisita sa site mula sa Leave No Trace staff.

Volunteer/Ambassador Program Audit at Mga Rekomendasyon

Ang Leave No Trace ay magtatasa ng mga kasalukuyang pagkakataon sa pagboboluntaryo, pangangalap, at mga programa at magrerekomenda ng mga pagpapabuti sa iyong site. Maaaring kabilang sa mga rekomendasyon ang pagbubuo ng higit pang outreach at mga pagkakataong boluntaryong nakabatay sa edukasyon, gaya ng programang ambassador ng trail, sa iyong site. Ang serbisyong ito ay hindi nangangailangan ng pagbisita sa site ngunit maaaring makinabang mula sa isa.

Online na Kurso na Partikular sa Site

Ang Leave No Trace ay lilikha ng online na kurso sa edukasyon na perpekto para sa iyong taunang pagsasanay, pagsasanay sa boluntaryo, onboarding ng staff, at higit pa. Ang staff ng Leave No Trace ay makikipagtulungan sa iyo upang i-unpack ang mga resulta ng pag-aaral at mapadali ang lahat ng backend technology logistics (ZOOM) na ginagamit para sa iyong kurso. Ang pagbisita sa site ay hindi kinakailangan para sa serbisyong ito.

Virtual Training na Partikular sa Site

Ang Leave No Trace ay gagawa at magpapadali ng isang virtual education course na partikular sa site na perpekto para sa iyong taunang pagsasanay, pagsasanay sa boluntaryo, onboarding ng staff, at higit pa. Ang staff ng Leave No Trace ay makikipagtulungan sa iyo upang i-unpack ang mga resulta ng pag-aaral at mapadali ang lahat ng backend technology logistics (ZOOM) na ginagamit para sa iyong kurso. Ang pagbisita sa site ay hindi kinakailangan para sa serbisyong ito.

Hindi Nakikita ang Kailangan Mo? Mag-usap tayo.

Kahilingan sa Mga Serbisyo sa Pagkonsulta