Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Akreditasyon ng Programang Kabataan

Ang Leave No Trace Youth Program Accreditation ay isang tool na nagtuturo sa mga direktor, tagapamahala, guro at iba pang mga lider ng programa ng kabataan sa pangangasiwa ng mahahalagang programa at pamantayan ng organisasyon ng Leave No Trace .*

*Tandaan: ang pagbili at pag-download ng mga materyal sa akreditasyon ay hindi nagbibigay ng agarang katayuan ng akreditasyon. Ang isang programa ay dapat dumaan sa mga kinakailangan para sa lahat ng labing-isang pamantayan at pormal na mag-aplay para sa akreditasyon sa Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics. Higit pang impormasyon tungkol sa proseso ng akreditasyon at aplikasyon ay maaaring matagpuan dito.

Ano ang kasama sa digital download?

Kasama sa accreditation package ang:

  • ang Accreditation Program Manual
  • ang 2019 Standards
  • karagdagang mga karagdagang dokumento sa pag-uulat
  • ang Taunang Mga Kinakailangan sa Pag-uulat

Pagkatapos bumili, makikipag-ugnayan sa iyo ang isang miyembro ng accreditation team para tanggapin ka sa programa. Kung mayroon kang iba pang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan kay Andrew Leary , National Youth Programs Manager sa Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics.