Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Mga Tampok at Mga Benepisyo

“Higit sa lahat, ang proseso ng Leave No Trace Youth Program Accreditation ay nagbigay-daan sa aming programa at field team na pagsama-samahin ang organisasyon sa pamamagitan ng proseso ng pagtukoy kung paano namin kasalukuyang itinuturo ang Leave No Trace sa field at kung paano kami mapapabuti. Ito ay naging isang mahalagang paraan upang mag-strategize kasama ang aming development at marketing team, pati na rin ang mga direktor, tungkol sa halaga ng proseso ng akreditasyon at pagpapalalim at pagpapahusay sa aming relasyon sa Center upang hindi lamang makapag-ambag sa kalidad ng edukasyon sa etika sa kapaligiran na natatanggap ng aming mga kalahok. sa larangan, ngunit upang palawakin at palalimin ang aming presensya sa panlabas na komunidad sa kabuuan." 

Andy Paul, Panlabas na Outreach

Pakikipag-ugnayan ng Kabataan

Ang pagsusuri sa pagiging epektibo ng mga inisyatiba sa edukasyon ng isang programa ay nangangailangan ng boses at pananaw ng mga kalahok ng kabataan. Ang mga kabataang kalahok ng isang programa ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng Akreditasyon ng Programa ng Kabataan ng Leave No Trace.

Pagsusuri ng Programa

Ang mga tool sa rubric sa pagsusuri ay nagbibigay-daan sa mga pinuno ng programa na maunawaan ang mga lakas at pagkakataon para sa pagpapabuti upang higit pang mapahusay ang Leave No Trace programming at pagiging epektibo sa edukasyon.

Mga Opsyon sa Pagsunod

Bawat programa ay natatangi. Ang mga opsyon sa pagsunod ay nagbibigay sa mga programa ng pagpipilian kapag nagpapakita ng mga kinakailangan sa pamantayan. Ang mga opsyon sa pagsunod ay pantay na natimbang upang mapanatiling pare-pareho ang antas ng kinakailangan sa pag-uulat.

Benepisyo

Ang katangian ng isang proseso ng akreditasyon ay nagbibigay-daan sa iyong programa na magsimulang makakita ng mga benepisyo at mga pagpapabuti kaagad. Kasama sa mga benepisyong ito ang:

  • Pagsusuri sa pagiging epektibo ng Leave No Trace programming at mga hakbangin sa edukasyon sa pamamagitan ng lens ng Positive Youth Development
  • Pagtanggap ng direktang feedback tungkol sa pagiging epektibo ng pagsasanay at pag-unlad ng kawani ng isang programa
  • Pagpapakita ng mga pinakamahusay na kasanayan sa Leave No Trace sa pamamagitan ng lens ng iyong natatanging programa
  • Pagkilala sa mga nasasalat na aksyon upang mapahusay ang pagiging epektibo ng isang programa sa susunod na isa hanggang limang taon
  • Pagpapahusay ng komersyal na awtorisasyon o espesyal na us permit application sa pamamagitan ng pederal at estado na mga ahensya sa pamamahala ng lupa
  • Pagtupad sa mga aktibidad sa kapaligiran at mga kinakailangan sa panlabas na etika ng American Camp Association at ang mga programa sa akreditasyon ng kampo ng Boy Scouts of America

Kasama sa iba pang mga benepisyo ang:

  • Isang dedikadong koponan ng Leave No Trace na propesyonal na kawani upang magbigay ng suporta sa buong proseso ng akreditasyon
  • Isang suite ng mga digital na logo ng akreditasyon na buong pagmamalaki na ipapakita sa mga miyembro ng komunidad
  • Mga Diskwento sa Leave No Trace na mga materyales sa edukasyon at iba pang mapagkukunan