Gold Standard na Site

Mga Isla ng San Juan

San Juan Islands,

Ang pakikipagtulungan ng iba't ibang pederal, estado, at lokal na ahensya — National Park Service, Bureau of Land Management, Fish and Wildlife Service, Washington State Parks, San Juan County Land Bank, San Juan Conservation District, at San Juan County Government — ay hindi kapani-paniwalang epektibo sa pag-instill ng Leave No Trace. Ang Leave No Trace na edukasyon ay nagmumula sa iba't ibang setting, sa halip na isang lokasyon ng parke lamang. Naiintindihan ng lahat sa talahanayan ang halaga ng Leave No Trace at alam na kailangan ng edukasyon para maisama ito ng mga tao sa kanilang mga aksyon. Marami ang nakakakuha ng mensahe at gustong mas makinabang ang komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa kanilang likod-bahay.

Naka-highlight na Katotohanan

  • Nakamit ng San Juan Islands ang markang 38/40 sa oras na itinalaga ito bilang Gold Standard Site.
  • Ang Pagpapatupad ng Leave No Trace ay isang interagency na pagsisikap na sinusuportahan ng San Juan County.
  • Gumagamit ang 35 na programang pang-edukasyon sa 8 ahensya ng Leave No Trace na materyal.
  • Ang San Juan County ay gumawa ng pagmamay-ari na Leave No Trace na mga video para sa mga lokal na negosyo tulad ng mga ferry.

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.

Gustong makakita ng higit pang Gold Standard na Site?