Kakulangan ng Inklusibo sa Labas

Ang DEI ay kumakatawan sa diversity, equity at inclusion. Sa kasaysayan, ang labas ay hindi naging lugar ng pagsasama o kaligtasan para sa lahat, at ngayon ay may paggalaw ng mga kumpanya, paaralan, at organisasyon, kabilang ang Leave No Trace, na aktibong gumagawa ng mga inisyatiba at programa para suportahan ang gawain ng DEI.

Tinutugunan ng gawain ng DEI ang mga isyu na nakakaapekto sa mga marginalized na komunidad kabilang ang mga taong may mga kapansanan, mga nasa LGBTQ+ na komunidad, mga Itim at Katutubong indibidwal, mga taong may kulay at sinumang maaaring hindi malugod na tinatanggap o kumportable sa panlabas na espasyo dahil sa makasaysayang at sistematikong hindi pagkakapantay-pantay.

Ang Leave No Trace ay nagsusumikap bilang isang organisasyon at bilang mga indibidwal na patuloy na pahusayin ang ating mga sarili at mag-evolve upang gawing lugar ang labas para sa lahat sa pamamagitan ng ating pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at mga inisyatiba sa pagsasama. Upang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga inisyatiba ng DEI, tingnan ang aming pahina dito.