Pananaliksik

Pag-aaral sa Gawi ng Bisita sa State Park

Pag-unawa at pag-impluwensya sa layunin ng pag-uugali ng mga bisita sa parke ng estado na Leave No Trace

Abstract

Ang epekto sa mga mapagkukunan ng protektadong lugar dahil sa hindi alam o nakakabawas na pag-uugali ng bisita ay patuloy na pangunahing alalahanin para sa mga tagapamahala. Ang Leave No Trace ay isang laganap na diskarte sa edukasyon para sa pagpapagaan ng mga ganitong epekto. Sa pamamagitan ng mga on-site na survey, sinuri ng pag-aaral na ito ang mga saloobin ng bisita sa harapan ng bansa sa mga kasanayan sa Leave No Trace, at sariling-ulat na kaalaman tungkol sa Leave No Trace sa tatlong parke ng estado ng Wyoming upang matukoy ang mga salik na nakaimpluwensya sa kanilang layunin sa pag-uugali na magsagawa ng Leave No Trace. Iminumungkahi ng mga resulta na ang mga saloobin patungo sa nakikitang pagiging epektibo ng mga kasanayan sa Leave No Trace at pagiging angkop ng mga kasanayan sa Leave No Trace ay mga makabuluhang tagahula ng layunin ng pag-uugali. Kung ang mga pagsisikap sa komunikasyon na nakabatay sa edukasyon ay nakatuon sa kung bakit naaangkop at epektibo ang mga kasanayan sa Leave No Trace, may mas mataas na posibilidad na makabuluhang maimpluwensyahan ang layunin ng pag-uugali.

Sipi

Lawhon, B., Taff, BD, Newman, P., Vagias, WM, at Newton, J. (2017). Pag-unawa at Pag-impluwensya sa Mga Bisita sa State Park na Walang Bakas na Layunin sa Pag-uugali. Journal of Interpretation Research , 22 (1).