Pananaliksik

Pag-aaral ng Basura ng Alagang Hayop

Ang mga pananaw at gawi ng may-ari ng aso na may kaugnayan sa pagtatapon ng dumi ng alagang hayop sa City of Boulder open space and mountain parks (OSMP)

Abstract

Ang pag-iwan ng basura ng alagang hayop sa pampublikong bukas na espasyo ay isang depreciative na gawi, na may potensyal na makapinsala sa panlipunan at ekolohikal na kagalingan. Ang mga tagapamahala ay madalas na nagpapatupad ng direkta at hindi direktang mga aksyon sa pamamahala upang mabawasan ang mga pag-uugaling nagpapababa ng halaga tulad nito. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga pag-uugali ng may-ari ng aso at mga sariling iniulat na pananaw tungkol sa pagtatapon ng dumi ng aso sa Open Space at Mountain Parks (OSMP) sa Boulder, Colorado, sa pagsisikap na pataasin ang pagsunod sa wastong mga kasanayan sa pagtatapon. Ginamit ng pag-aaral na ito ang mga direktang obserbasyon ng mga may-ari ng aso at ang kanilang mga pag-uugali tungkol sa dumi ng alagang hayop, at hiwalay na mga self-reported na survey upang suriin ang mga pananaw ng may-ari ng aso sa pagtatapon ng basura ng alagang hayop sa OSMP. Ang Theory of Planned Behavior ay nagsilbing balangkas upang tuklasin kung paano maaaring maka-impluwensya ang mga saloobin, kaugalian, at pinaghihinalaang kontrol sa pag-uugali ng mga may-ari ng aso sa mga intensyon ng pag-uugali, pati na rin ang kasalukuyang pag-uugali na iniulat sa sarili, tungkol sa pagtatapon ng dumi ng alagang hayop sa OSMP. Sa wakas, ginalugad ng pag-aaral na ito ang mga potensyal na diskarte sa pamamahala na maaaring makaimpluwensya sa mga may-ari ng aso na maayos na itapon ang mga dumi ng alagang hayop sa OSMP sa hinaharap.

Sipi

Blenderman, A., Taff, BD, Schwartz, F., & Lawhon, B. (2017). Mga Pananaw at Gawi ng May-ari ng Aso na May Kaugnayan sa Pagtatapon ng Basura ng Alagang Hayop sa Lungsod ng Boulder Open Space at Mountain Parks . Huling Ulat na inihanda para sa Lungsod ng Boulder, Colorado, Open Space at Mountain Parks ng Pennsylvania State University at ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics.