Pananaliksik

Mag-iwan ng Walang Bakas na Pag-aaral sa Kabataan

Iiwan ba nila ang nahanap nila? Ang bisa ng isang Leave No Trace na programa sa edukasyon para sa kabataan

Abstract

Ginalugad ng mga may-akda ang mga impluwensya ng isang programang pang-edukasyon na Leave No Trace na nakatuon sa kabataan sa mga saloobin, pag-uugali, at pagkakaugnay ng kalikasan ng mga kalahok. Ang pag-aaral ay gumamit ng isang eksperimental, katumbas na disenyo ng control-group at kasama ang survey at direktang pagmamasid na mga hakbang. Ang mga pretest at posttest survey ay nagbigay ng mga sukat sa pag-uulat sa sarili ng mga saloobin at pagkakaugnay sa kalikasan, habang sinuri ng direktang mga obserbasyon ang pag-uugali ng mga kalahok sa pag-iingat o pag-iwan ng mga bagay na matatagpuan sa kalikasan. Ang mga kalahok na nakatanggap ng PEAK na programang pang-edukasyon ay nag-ulat ng positibong mga pagbabago sa saloobin sa itaas at higit sa mga kalahok na hindi nakatanggap ng programa at iniwan ang mga nakitang bagay nang mas madalas kaysa sa mga nasa control group.

Sipi

Schwartz, F., Taff, BD, Lawhon, B., Hodge, C., Newman, P., & Will, E. (2018). Iiwan ba nila ang nahanap nila? Ang bisa ng isang Leave No Trace na programa sa edukasyon para sa kabataan. Applied Environmental Education & Communication , 1-11.