Pananaliksik

Leave No Trace Focused Research 2011 – 2018

Ang Leave No Trace Center for Outdoor Ethics (ang Center) ay nagpopondo, nagdidisenyo, at nagsasagawa ng pananaliksik na idinisenyo upang ipaalam ang mga bago at epektibong paraan upang turuan ang mga tao tungkol sa pagprotekta sa ating mga pampublikong lupain. Bumubuo ang Center ng mga groundbreaking na proyekto sa pananaliksik, at gumagamit ng mga makabagong pamamaraan, na pinagsasama ang iba't ibang mga diskarte sa pagkolekta ng data upang mangalap ng mahalagang impormasyon. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay lakas sa paglikha ng partikular na edukasyon, pagmemensahe, at makabagong programming na nag-aambag sa pangmatagalang pangangalaga at pangangasiwa ng mga parke at protektadong lugar.

Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng mga buod ng mga kamakailang pag-aaral ng Center pati na rin ang pananaw tungkol sa mga pinaka-kapansin-pansing natuklasan mula sa mga pag-aaral, habang nagdedetalye rin ng pinakamakahulugang mga implikasyon sa pamamahala.