Mga Aktibidad at Laro

Dahon Ang Hanapin Mo

Isang masayang aktibidad tungkol sa pagpapahalaga sa mga likas na materyales nang hindi permanenteng inaalis ang mga ito sa natural na kapaligiran.

Edad: 6-9 taong gulang

Laki ng Grupo: Hanggang 20

Oras: 40 minuto o higit pa

Mga Kagamitan: Blangkong papel (butcher paper, colored paper, white paper), krayola o kulay na lapis, mga mesa o patag na ibabaw na pagguhitan, at mga dahon na matatagpuan sa lupa ngunit hindi pa nalalanta o natutuyo.

Mga Direksyon: I-front-load ang aktibidad sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga cool na bagay sa kalikasan nang hindi aktwal na dinadala ang alinman sa mga bagay na iyon sa amin. Ang grupo ay magtutuon ng pansin sa mga dahon sa aktibidad na ito. Pag-usapan ang iba't ibang uri ng mga puno na nasa ari-arian at kung paano gumagawa ang bawat puno ng ibang dahon. Minsan ang mga pagkakaibang iyon ay napakahirap makita na ang ilang mga dahon ay mukhang magkapareho sa iba.

Dalhin ang grupo sa labas at hilingin sa kanila na maghanap ng maraming iba't ibang mga dahon na nasa lupa hangga't maaari. Pinapayagan silang kunin ang mga dahon at kolektahin ito para sa aktibidad. Kapag ang bawat kalahok ay may 4-5 na dahon, hilingin sa kanila na bumalik sa espasyo ng mesa. Ipapakita mo kung paano gumawa ng pagkuskos ng dahon.

Pagpapahid ng dahon:

  • Ilagay ang dahon sa matigas na ibabaw. Magandang ideya na gumamit ng notebook paper o isang piraso ng karton sa ilalim ng dahon. Siguraduhin na ang mga ugat ng dahon (sa ilalim ng dahon) ay nakaharap sa itaas.
  • Maglagay ng puting papel sa ibabaw ng dahon
  • Kuskusin ang isang krayola sa gilid nito at kulayan ang puting papel sa ibabaw ng dahon.
  • Ulitin ang proseso gamit ang parehong puting piraso ng papel, ngunit subukang gumamit ng iba't ibang kulay na mga krayola para sa natitirang mga ukit.

*Variation: Maaaring maganap ang aktibidad na ito sa trail o sa labas. Ito ay isang mahusay na aktibidad bilang isang "klase ng paglalakbay sa sining". Ang aktibidad na ito ay maaari ding gawin gamit ang pag-ukit ng balat ng puno sa mga buhay na puno.


Debrief

Una, magkaroon ng isang round ng palabas at sabihin. Hilingin sa mga kalahok na ipakita ang kanilang mga ukit at ilarawan kung ano ang kanilang nakikita. Paglipat sa isang talakayan tungkol sa kung bakit mahalagang gumawa ng isang ukit ng isang dahon at panatilihin ito, sa halip na kunin ang mga dahon mismo. Ito ay maaaring humantong pabalik sa prinsipyo ng Leave What You Find. Panghuli, ipakuha sa grupo ang kanilang mga dahon at bumalik sa lokasyon kung saan sila unang natagpuan ang mga ito. Ikalat ang mga dahon sa paligid ng lupa. Iba pang mga tanong na dapat isaalang-alang:

  • Kailan OK na hawakan at hawakan ang mga bagay na nakikita natin sa kalikasan?
  • Kailan HINDI OK?
  • Ano ang iba pang mga ukit na maaaring gawin o iguguhit mula sa mga bagay na matatagpuan natin sa kalikasan?

Ang aktibidad na ito ay nagmula sa Bigfoot's Playbook : A Youth Educator's Guide to Leave No Trace Activities, Games at Experiential Curriculum.