Turismo

Ang Leave No Trace's state at regional tourism partnerships ay gumagana upang magbigay ng pare-parehong mensahe ng napapanatiling turismo sa mga bisita sa mga estado at komunidad sa buong bansa. Ang turismo ay nagbibigay ng isang mahusay na balangkas upang magturo at magbahagi ng Leave No Trace at upang palawakin ang saklaw ng impluwensya nito. Ang mga pakikipagtulungan sa mga opisina ng turismo ng estado at rehiyon ay nagbibigay ng mga natatanging pagkakataon upang ilantad muna ang mga bisita sa labas sa Leave No Trace habang pinaplano ang kanilang mga pagbisita at pagkatapos ay sa mga partikular na touch-point sa kabuuan ng kanilang paglalakbay.

Bisitahin ang New Hampshire

"Kasunod ng COVID, nakakita kami ng napakaraming tao na gustong nasa labas at maranasan ang lahat ng pinakamahusay sa iniaalok ng New Hampshire. Humingi kami ng pakikipagtulungan sa 'Leave No Trace' sa pagsisikap na makabuo ng matibay na pundasyon na tutulong sa aming magtrabaho upang turuan ang mga bisita at residente tungkol sa pangangailangang pangalagaan at igalang ang mga likas na ari-arian ng estado upang matiyak na narito ito para matamasa ng mga susunod na henerasyon. ” — Taylor Caswell, New Hampshire Commissioner ng Department of Business and Economic Affairs

Arizona Office of Tourism

“Likas na akma para sa Arizona Office of Tourism na makipagsosyo sa isang nangungunang responsableng organisasyon sa turismo tulad ng Leave No Trace. Pareho kaming nakatuon sa pagtiyak sa kalusugan at kahabaan ng buhay ng lahat ng mga destinasyon at natural na mga tampok na ginagawang kahanga-hanga ang aming estado at nakakaakit ng milyun-milyong bisita bawat taon. — Debbie Johnson, Direktor ng Arizona Office of Tourism

Bisitahin ang NC at North Carolina Outdoor Recreation Industry Office

“Ang pakikipagtulungan sa Leave No Trace ay magpapalaki sa malaking aktibidad sa ekonomiya na nabuo ng mga manlalakbay at industriya ng panlabas na libangan ng North Carolina. Ang pangangasiwa sa mga likas na kababalaghan ng estado ay titiyakin din ang hinaharap para sa mga walang-tamang lugar na tumutukoy kung sino tayo, pumupukaw sa ating pagkamangha at magpapakumbaba sa atin, at ibaling ang ating mga tanawin palabas sa walang katapusang posibilidad.” — Wit Tuttell , Direktor ng Visit NC

Tanggapan ng Turismo sa Colorado

Noong 2017, ang Colorado's Tourism Office (CTO) ang naging unang estado sa bansa na nakipagsosyo sa Leave No Trace. Ang Center at CTO ay nagsanib-puwersa upang lumikha ng Colorado-tailored Leave No Trace na mga mensaheng pang-edukasyon at isang kampanyang Are You Colorado Ready upang turuan ang mga manlalakbay sa estado at sa labas ng estado tungkol sa pagprotekta sa mahalagang likas na yaman ng Colorado. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungang ito, bumuo ang CTO at ang Center ng isang koalisyon ng mga negosyo at organisasyon na nagtutulungan upang itaguyod ang pangangasiwa sa labas ng Colorado.

Destination Door County

"Ang Paglikha ng Door County Leave No Trace 7 Principles ay sumasaklaw sa lahat ng mga batayan ng pagiging isang mahusay na tagapangasiwa sa Door County, para sa mga bisita at lokal na parehong pinapanatili ang county ng magandang natural na lugar na pinahahalagahan ng marami." — Cambria Mueller, Community Advocacy Manager Destination Door County

Mag-sign up para sa Tourism Newsletter

Kailangan naming malaman ang ilang bagay tungkol sa iyo at sa iyong organisasyon.