Mag-iwan ng Gold Standard Designation ng No Trace

Ang Gold Standard ay ang pinakamataas na paraan ng pagkilala ng Leave No Trace. Ang mga site, organisasyon, at programa na nakakamit ng Gold Standard na pagtatalaga ay kinikilala sa buong bansa para sa kanilang pagpapatupad ng Leave No Trace. Ang proseso ng pagtatalaga ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pagbuo ng isang mahusay na binuo na Leave No Trace na programang pang-edukasyon na maaaring magresulta sa mas matalinong mga bisita at mas kaunting mga epektong nauugnay sa libangan.

Gold Standard Youth Program

Ang pagtatalaga ng Gold Standard Youth Program ay ang aming pinakamataas na anyo ng pagkilala para sa mga organisasyong naglilingkod sa mga kabataan tulad ng mga kampo, mga programa sa paaralan, atbp. Maaari mong tingnan ang lahat ng uri ng pagtatalaga dito.

Step-By-Step na Gabay sa Pagpapatupad

Isang detalyadong checklist para sa bawat yugto ng proseso ng pagtatalaga.

Pamantayan sa Gintong Proseso ng Pagtatalaga

Habang ang timeline ng pagtatalaga ay mag-iiba depende sa site, ang sumusunod ay isang pangkalahatang-ideya ng kung ano ang aasahan.

Ang pagtatalaga ay batay sa Leave No Trace assessmen t . ang pinakamahusay na unang hakbang ay gamitin ang pagtatasa upang maunawaan ang baseline at gumawa ng plano ng aksyon para sa mga susunod na hakbang. 

Napakahalagang bumuo ng pundasyong kaalaman sa Leave No Trace. Ang pagtukoy sa mga pangunahing tauhan at/o mga boluntaryo upang makatanggap ng pagsasanay sa Leave No Trace ay isang mahalagang hakbang.

Gamit ang isang Action Plan na ginawa mula sa Leave No Trace Assessment, simulan ang pagpapatupad ng Leave No Trace na edukasyon at pagmemensahe sa mga priyoridad na lugar. 

Kapag handa na ang iyong site o organisasyon, bayaran ang bayad sa aplikasyon at isumite ang iyong panukala para sa Gold Standard na pagtatalaga sa [email protected]

Ang Leave No Trace ay susuriin ang iyong aplikasyon, magbibigay ng buod, at mag-iskedyul ng pulong upang i-verify ang mga bahagi ng aplikasyon. Maaari ding mag-iskedyul ng pagbisita sa site. Sa sandaling iginawad, ang pagtatalaga ay tatagal ng limang taon, pagkatapos nito kakailanganin mong muling isumite ang mga materyales upang mapanatili ang pagtatalaga. 

Kunin ang Pagsusuri

Mag-iwan ng Walang Bakas na Pagtatasa

Ang pagtatasa ay nagsisilbing paunang pagsusuri ng Leave No Trace programming at ito ang unang hakbang sa pagtukoy ng Gold Standard designation status.
Pagtatasa

Mga Madalas Itanong

Ang pagtatalaga ng Gold Standard ay ang pinakamataas na pamantayan ng pagkilala ng Leave No Trace. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng Leave No Trace na pagmemensahe at edukasyon sa buong site, programa, organisasyon, atbp. Ang proseso ng pagtatalaga ay lumilikha ng isang balangkas para sa pagpapatupad ng Leave No Trace na edukasyon sa lahat ng aspeto ng panlabas na libangan. 

Oo. Ang Akreditasyon ng Programang Kabataan ng Leave No Trace ay pinagsama sa pagtatalaga ng Gold Standard. Kung mayroon kang mga materyales sa akreditasyon ng programa ng kabataan, naaangkop pa rin ang mga ito at makakatulong sa iyo sa proseso ng pagtatalaga.

Ang pagtatalaga ay batay sa Leave No Trace Assessment, na kinabibilangan ng mga pamantayan na sumusukat kung paano ipinatupad ang Leave No Trace at sa anong antas. Dapat ding panatilihin ng mga Designees ang isang Leave No Trace na partnership o katumbas na kasunduan, magsumite ng taunang pag-uulat, at muling italaga sa isang limang taon na cycle. 

Maaaring gamitin ng mga designee ang Leave No Trace Gold Standard na logo at nakalista sa website na Leave No Trace. Ang pagkumpleto sa gawaing kinakailangan upang makamit ang pagtatalaga ay bubuo ng isang mahusay na binuo na Leave No Trace na programang pang-edukasyon na maaaring magresulta sa mas matalinong mga bisita, mas kaunting mga epekto na nauugnay sa libangan, nabawasan ang mga pangangailangan sa paghahanap at pagsagip, at mas nababanat na mga parke at protektadong lugar. 

Ang pagtatalaga ay nasa limang taong cycle. Ang mga itinalaga ay kailangang magsumite ng maikling taunang ulat bawat taon at muling italaga tuwing limang taon. 

Mayroong $200 na bayad sa aplikasyon upang masakop ang oras ng kawani ng Leave No Trace na ginugol sa pagrepaso at pag-verify ng aplikasyon. Kung hindi mo mabayaran ang bayad sa aplikasyon, maaari kang magsumite ng waiver kasama ang iyong aplikasyon.

Sundin ang mga hakbang na nakabalangkas sa Step By Step na Gabay sa Pagpapatupad. Ang pinakamahusay na unang hakbang ay ang pagkolekta ng baseline data gamit ang Leave No Trace Assessment. 

Ang mga serbisyo sa pagkonsulta sa Leave No Trace ay maaaring magbigay ng karagdagang tulong sa proseso ng pagtatalaga. 

Mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected] para sa karagdagang gabay. 

Hindi Nakikita ang Kailangan Mo? Mag-usap tayo.