Walang Iwan na Bakas sa Pang-araw-araw na Buhay

Walang Iwan na Bakas sa Pang-araw-araw na Buhay

Ipinapakilala:

Walang Iwan na Bakas sa Pang-araw-araw na Buhay. Ang bagong aspeto ng Leave No Trace na edukasyon ay kinabibilangan ng impormasyon at mga kasanayan kasama ng mga hakbang na naaaksyunan upang matulungan ang mga tao na magsanay ng mga value ng Leave No Trace sa kanilang tahanan at mga komunidad. Ang gawaing ginagawa ng Leave No Trace na organisasyon upang magturo at magsulong ng Leave No Trace sa labas ay kumokonekta na ngayon sa mga aksyon na maaari nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon ay may higit pang mga paraan upang suportahan ang isang napapanatiling planeta habang tinatamasa ang iyong mundo.

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.