Mga Aktibidad at Laro

Igalang ang Wildlife

Aagawin ang atensyon ng iyong grupo
Maglakbay sa isang parke ng lungsod na naglalaman ng wildlife, isang lugar na tumitingin ng wildlife, o magpakita ng mga larawan o slide ng wildlife. Tanungin ang grupo kung bakit nakaka-stress sa wildlife ang malalakas na ingay at mabilis na paggalaw. Tanungin kung may mga partikular na sensitibong oras ng taon para sa wildlife. Hayaang ipaliwanag ng isang tao kung paano nila malalaman kung sila ay masyadong malapit sa wildlife. Ipapaliwanag sa isang tao kung paano nabubuhay ang wildlife sa napakalamig na taglamig o napakainit na tag-araw.

ANG GAWAIN
Ipaobserbahan sa grupo ang wildlife sa lugar at ilista ang mga bagay na maaaring makagambala sa bawat uri ng wildlife. Ipalista sa kanila ang mga bagay na maaari nilang gawin upang mabawasan ang kanilang mga epekto sa wildlife.

ANG TALAKAYAN
Ipabahagi sa bawat kalahok ang kanilang mga obserbasyon at mga bagay na kanilang gagawin upang mabawasan ang nakakagambalang wildlife at o wildlife habitat. Talakayin ang mga negatibong epekto kung hindi nila sinusunod ang mga pag-iingat na ito sa wildlife. Talakayin ang mga paraan upang tingnan ang wildlife nang hindi sinasaktan ang mga ito. Hikayatin ang grupo na obserbahan ang wildlife mula sa malayo (upang isama ang paggamit ng mga binocular) upang ang wildlife ay hindi matakot o mapilitan na tumakas. Paalalahanan sila na laging maging mabait sa wildlife.