Mga Aktibidad at Laro

Bawasan ang Mga Epekto ng Campfire

Aagawin ang atensyon ng iyong grupo
Ibahagi ang senaryo na ito sa iyong grupo. Isipin na ikaw ay nagkakampo sa mga bundok. Medyo malamig ang hangin habang sinisimulan ng iyong grupo ang paghahanda para sa hapunan. Plano mong gumawa ng apoy upang magluto ng mga hot-dog at magpainit ng mga lata ng sili. Aalisin din ng apoy ang lamig ng hangin sa gabi. Habang nagsisimula kang mag-pile ng mga stick sa loob ng fire ring, isang tanod-gubat ang lumapit sa iyong grupo at ipaalam sa iyo na may pagbabawal sa sunog dahil sa tuyong panahon. Hindi ka makakagawa ng apoy.

ANG GAWAIN

  • Paano lulutasin ng iyong grupo ang problemang ito?
  • Ano ang gagawin mo sa hapunan?
  • Paano mo haharapin ang malamig na hangin?
  • Paano mababago ng hindi pagkakaroon ng apoy ang iyong mga aktibidad sa gabi?

ANG TALAKAYAN
Inirerekomenda na ang lahat ng mga bisita sa mga natural na lugar ay mabawasan ang kanilang paggamit ng apoy, kahit na walang fire ban. Gumawa ng plano para sa iyong susunod na pamamasyal na hindi kasama ang mga sunog. Maaaring naisin mong talakayin ang iba't ibang uri ng pagkain, repackaging ng pagkain, at ang halaga ng paggamit ng magaan na pagkain sa halip na mga de-lata. Talakayin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga tagapamahala ng lupa upang malaman ang tungkol sa mga lokal na regulasyon. Sumangguni sa Back ground Information para sa mga detalye upang matulungan ang iyong desisyon.