Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Mag-iwan ng Walang Bakas na Powerpoint Deck

I-download ang aming karaniwang PowerPoint deck para magamit sa mga workshop at presentasyon ng Leave No Trace. Maaaring mabago ang pagtatanghal na ito, gayunpaman, hinihiling namin na umalis ka sa impormasyon tungkol sa aming misyon at pagsisikap.