Mga Tip at Pinakamahuhusay na Kasanayan

Mag-iwan ng Walang Bakas na Gabay sa Pagbundok

Isang mabilis na reference na brochure para sa pagliit ng iyong mga epekto habang pamumundok.

Ang gabay na ito ay nag-annotate sa bawat isa sa Seven Leave No Trace Principles na may pangkalahatang mga diskarte sa pamumundok at impormasyon.

12 Mga pahina