Mga Tip at Pinakamahuhusay na Kasanayan

Mag-iwan ng Walang Bakas at Cairns

Ang Cairns (isang Gaelic na salita para sa "bunton ng mga bato") ay sinadyang gumawa ng mga stack ng mga bato na nagmamarka ng mga landas at gumagabay sa mga hiker sa mga bundok sa itaas ng tree-line at sa iba pang mga tigang na lugar. Ang Cairns ay napakahalagang gabay para sa mga hiker sa mga panahong mahina ang visibility (makapal na fog at whiteout) at sa taglamig kapag natatakpan ng snow ang trail. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na alituntunin, maaari mong bawasan ang epekto ng mga cairn, at matiyak na ang mga cairn ay patuloy na magsisilbing isang kritikal na tool sa paghahanap ng ruta para sa mga user ng trail at tool sa proteksyon ng mapagkukunan para sa alpine landscape.