Mga Aktibidad at Laro

Mag-iwan ng Walang Bakas na Gabay sa Aktibidad

Ang Leave No Trace Teaching Activity Guide ay isang mahusay na mapagkukunan para sa mga nais magturo sa iba tungkol sa leave No Trace ngunit may kaunti o walang karanasan o pagsasanay sa Leave No Trace mismo. Ang Gabay ay nagbibigay ng magandang background na impormasyon sa pitong Leave No Trace Principle kasama ng mga aktibidad na sinubok sa oras na idinisenyo upang ipakilala ang konsepto sa mga bagong madla.