Mga Lugar na Nahubog Namin

Paano Nagkamit ang Dalawang Colorado Volunteer Group ng $5,000 Grant

Mark Eller - Agosto 26, 2019

Larawan: Ang mga boluntaryo mula sa Friends of Roxborough State Park at Friends of Castlewood Canyon State Park ay dumalo sa 2019 Partners in the Outdoors Conference sa Breckenridge, Colorado.

Mas maaga sa taong ito, ang Friends of Roxborough State Park at ang Friends of Castlewood Canyon State Park ay nakakuha ng $5,000 grant mula sa Colorado's Park and Wildlife agency at ang Partners in the Outdoors program nito. Si Mike Thomas, isang boluntaryong naturalista at isa sa mga pinuno ng grupo ng Friends of Roxborough State Park, ay tinalakay ang mga estratehiya na humantong sa parangal. Magbasa para sa account ni Thomas kung paano nakuha ng kanyang grupo ang parangal, at isaalang-alang kung paano makakagawa ang iyong lokal na grupo ng katulad na panukalang grant na nakatuon sa Leave No Trace.

T: Binabati kita sa pagkuha ng $5,000 na gawad mula sa Colorado Parks and Wildlife Partners in the Outdoors program! Paano natutunan ng iyong mga organisasyon ang tungkol sa pagkakataong ito?

A: Una sa lahat, nais ng aming koponan na pasalamatan ang Colorado Parks and Wildlife para sa parangal na ito, at para sa pamumuno nito sa programang "Partners in the Outdoors". Dumalo kami sa taunang Partners in the Outdoors Conference sa nakalipas na dalawang taon. Ang kumperensya ay isang 2-araw na kaganapan na pinagsasama-sama ang mga organisasyon, ahensya, negosyo, paaralan at komunidad na nakikibahagi sa pagsusulong ng panlabas na libangan at konserbasyon sa Colorado. Nalaman namin ang tungkol sa grant program sa pamamagitan ng pagdalo sa kumperensya.

Q: Ano ang mga pangunahing tema ng iyong panukalang gawad?

A: Ang aming panukalang gawad ay nakatuon sa aming pagnanais na isulong ang pagsisikap sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Friends of Roxborough State Park, Friends of Castlewood Canyon State Park, Colorado Parks and Wildlife, at ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics sa pagpapalawak ng Leave No Trace programming, edukasyon at pagmemensahe. Isinaad namin na gusto naming pahusayin ang Leave No Trace programming sa pamamagitan ng pagbuo ng Leave No Trace na pang-edukasyon na "toolkits," at gagawin naming available ang mga toolkit na iyon para sa ibang mga parke.

T: Kailangan mong maghanda ng badyet — ano ang hitsura nito at ano ang ilan sa mga pinakamalaking pangangailangan na ipinahayag nito?

A: Upang ihanda ang aming badyet, na kinakailangan ng Partners in the Outdoors, hinati namin ang aming panukala sa limang pangunahing kategorya ng pagkilos. Kasama ang mga:

  • Pagkuha ng Leave No Trace na pang-edukasyon na materyales para sa pamamahagi sa mga parke
  • Marketing at pagsasapubliko ng mga programang Leave No Trace sa mga parke
  • Pagbuo ng virtual at pisikal na Leave No Trace toolkit para sa mga parke
  • Pagbibigay ng karagdagang edukasyon at pagsasanay sa mga pangunahing miyembro ng pangkat upang isulong ang ating mga programang pang-edukasyon
  • Pagbuo at paggawa ng mga karaniwang signage para magamit sa mga parke

Ang isa sa aming pinakamalaking pangangailangan ay tiyaking itinuon namin ang ilan sa mga aksyon at dolyar na ito sa Castlewood Canyon State Park na nag-a-apply para sa pagtatalaga ng mga Gold Standard Site ng Center, kasunod ng pangunguna ng kasalukuyang Gold Standard na site, ang Roxborough State Park. Ito ay mahalaga upang ipakita na ang mga tool, dokumento at program na binuo sa Roxborough ay madaling iangkop para sa iba pang mga site.

T: Ano sa palagay mo ang mga pangunahing salik para maaprubahan ang kahilingan sa pagbibigay ng iyong grupo?

S: Noong 2017, isang grupo ng mga boluntaryo ang nagsagawa ng inisyatiba sa Roxborough State Park upang labanan ang mga masamang epekto na nakikita namin na dulot ng pagtaas ng pagbisita, kabilang ang pagdagsa ng mga bisita na hindi pamilyar sa kung paano muling likhain sa labas nang responsable. Napagpasyahan namin na ang pagpapatupad at pagtuturo sa aming mga kawani, mga boluntaryo at higit sa lahat, ang aming mga bisita sa Leave No Trace ay magiging isang epektibong paraan upang mabawasan ang mga epekto na aming naobserbahan tulad ng mga basura sa mga trail, mga bisitang lumalabas sa trail at bumubuo ng mga social trail, kaguluhan sa wildlife at iba pang negatibong pakikipag-ugnayan ng bisita. Bumuo kami ng layunin na maging Gold Standard Site sa taong 2021 — aktwal naming nakamit ang layuning iyon nang mas maaga sa iskedyul, noong 2018.

T: Anong papel ang ginampanan ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics sa pagbuo ng iyong programming, at sa proseso ng paghahanap ng grant?

A: Ang Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics at ang mga tauhan nito ay nagbigay ng tulong sa bawat pagliko. Halimbawa, noong una naming sinimulan ang pagtingin sa mga epekto at lawak ng aming problema sa social trails, ang mga staff ng Leave No Trace ay nagbigay ng mga kopya ng pananaliksik kung paano isasagawa ang social trail assessment, at gayundin ang mga pinakamahusay na remedyo para sa isyung ito. Ang mga kawani ng center ay nagbigay ng pagsasanay para sa aming mga boluntaryo at tumulong na palawakin ang aming mga kakayahan sa pagsasanay, at dumalo sila sa mga pulong sa pagpaplano upang makatulong na panatilihin kaming nasa tamang direksyon patungo sa pagkamit ng isang Gold Standard na pagtatalaga. Nakipagsosyo sila sa amin sa 2019 Partners in the Outdoors conference sa isang exhibitors table na nagbigay-diin sa kapangyarihan ng mga partnership sa pagpapatupad ng Leave No Trace bilang isang paraan upang isulong ang panlabas na libangan at konserbasyon sa Colorado. Sa wakas, tinulungan nila kami sa pagbuo ng aming panukalang gawad sa programang Partners in the Outdoors. Hindi sapat ang pasasalamat namin sa Center para sa lahat ng suporta nito.

Ang Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics ay nagpapaabot ng pagbati sa Friends of Roxborough State Park at Friends of Castlewood Canyon State Park para sa kanilang matagumpay na kinita. Ang mga katulad na programa sa pagbibigay ay umiiral sa buong Estados Unidos — ang mga organisasyong tumutulong sa pagprotekta sa mga natural na lugar sa pamamagitan ng pagtuturo ng Leave No Trace ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Center upang talakayin ang mga pagkakataon sa pagbibigay sa lugar. Sa pagtutulungan, maaari tayong maghanap ng mga mapagkukunan ng grant na nagpapalawak ng mga pagkakataon at nagdadala ng mga bagong mapagkukunan para sa mga lokal na inisyatiba. Magpadala ng mensahe kay Mark Eller , Direktor ng Mga Pundasyon at Bagong Negosyo ng Center, upang talakayin ang mga posibilidad para sa pag-secure ng grant sa isang gumagawa ng grant na nakabase sa lugar.

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.