Spotlight

Mag-iwan ng Walang Bakas na Spotlight: Clear Creek Natural Heritage Area

Sumali sa Leave No Trace sa Clear Creek Natural Heritage Area, TX – Enero 25-27, 2024

Pinipili namin ang mga nominadong panlabas na espasyo na nangangailangan ng aming sama-samang pangangalaga at atensyon. Sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila bilang mga Spotlight, hinihikayat namin ang lokal na komunidad na umunlad, makipagsanib-puwersa sa Leave No Trace, at gumawa ng makabuluhang epekto na maaaring muling pasiglahin at protektahan ang mga espesyal na lugar na ito kung saan tayo muling lumilikha, magsaya sa kumpanya ng isa't isa, at magpataas ng ating kalusugan pisikal, mental at emosyonal. 

Ang Clear Creek Natural Heritage Area ay napili bilang 2024 Leave No Trace Spotlight. Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay nasa Clear Creek Natural Heritage Area noong Enero 25-27, nakikipagtulungan sa mga host at partner sa iba't ibang programa kabilang ang mga proyekto ng stewardship, workshop, at community outreach.

Mga Pagkakataon na Makakuha ng Invo lved:

Biyernes, Enero 26:

Volunteer Stewardship Project-Trail Clean up: 1:00 pm – 4:00 pm sa Clear Creek Natural Heritage Education Center
Magbalik sa Clear Creek Natural Heritage Area sa pamamagitan ng pagboboluntaryong mag-alis ng basura at pahusayin ang mga trail sa panahon ng family friendly trail na paglilinis at araw ng pagpapanumbalik! Ang mga kalahok ay dapat na makapaglakad/makalakad sa hindi pantay na lupain. Ang mga boluntaryo ay dapat magbihis para sa lagay ng panahon at magsuot ng mahabang pantalon at saradong sapatos. Ang sinumang wala pang 18 taong gulang ay dapat na samahan ng kanilang magulang o tagapag-alaga.

Sabado, Enero 27: 

Outdoor Expo: 9:00 am - 1:00 pm sa Clear Creek Natural Heritage Center
Halina't alamin ang lahat tungkol sa kung paano ka makakalabas at Mag-iwan ng Walang Bakas sa Denton area sa Outdoor Expo na ipinakita ng City of Denton Parks and Recreation . Ang araw ay mapupuno ng mga workshop, aktibidad at mga vendor para mailabas ka at Mag-iwan ng Walang Bakas!

 

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.