25 Taon ng Walang Bakas

Ang aming pananaw sa susunod na 25 taon ay maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng labas maging sa napakalaking liblib nito o sa diwa ng pakikipagkapwa na dulot nito.

Mag-iwan ng Walang Bakas sa 25

Dalawampu't limang taon na ang nakararaan, tumugon ang mga tagapagtaguyod ng kapaligiran mula sa publiko, industriya sa labas at komunidad ng pamamahala ng lupa sa isang panawagan na protektahan ang ating mga likas na lupain at isinilang ang Leave No Trace na organisasyon. 

Humiling ng programang Leave No Trace para sa iyong parke o grupo

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.