Kabataan at Outreach

Akreditasyon ng Programang Kabataan, Pagtaas ng Bar para sa Leave No Trace Education

Julia Oleksiak - Nobyembre 7, 2018
IMG_3076202-jVwN0u.jpg

Boulder, CO: Sa isang mainit na araw ng taglagas sa Boulder Canyon, isang grupo ng mga propesyonal sa pag-unlad ng kabataan ang ginawaran para sa kanilang pangako sa Leave No Trace na edukasyon. Noong Mayo ng taong ito, ang Avid4 Adventure , isang matagal nang kasosyo ng Center, ang naging unang programa ng kabataan sa bansa na ginawaran ng pagtatalaga ng Leave No Trace Accredited Youth Program. Ang kanilang paglalakbay upang maging akreditado ay nagsimula noong Abril ng 2017, nang ilunsad ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics ang Youth Program Accreditation – isang proseso para sa mga organisasyong naglilingkod sa kabataan upang pasiglahin ang pananagutan, pagpapabuti ng kalidad, at pinakamahuhusay na kagawian sa paligid ng Leave No Trace na edukasyon.

Ang mga programa ng Avid4 Adventure camp sa Colorado, California, at Oregon ay tinatanggap ang kanilang pangako na Mag-iwan ng Walang Bakas sa pamamagitan ng mataas na antas na programming na naghahabi ng panlabas na etika at pag-uugali sa pangangasiwa sa pang-araw-araw, panlabas na aktibidad sa isang setting ng kampo. 

Si Heather Cardneau, Direktor ng Programa ng Windy Peak sa Avid4, ay tumutuon sa mga bahagi ng akreditasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga kabataan, na inaalala na "nakakamangha marinig ang [aming mga camper] na magsalita tungkol sa kung paano nila nalaman na ang mga prinsipyo ay hindi lamang mga panuntunan na dapat nilang sundin. Sa halip natutunan nila kung gaano kalaki ang epekto, positibo man o negatibo, ang maaaring magkaroon sila sa mga lugar na naging espesyal at minamahal nila sa panahon ng kanilang panahon sa kampo. naniwala sila. Nainspirasyon silang lumikha ng sarili nilang etika sa labas kaysa sa pagsunod sa mga patakaran para sa pagsunod sa mga panuntunan."

Si Josh Osias, Youth and Environmental Program Coordinator sa Outdoor Outreach, ay iniharap sa accreditation plaque at certificate ng organisasyon ni Andrew Leary, Leave No Trace's National Youth Programs Manager, sa Outdoor Outreach's 4th Annual Lead the Way Fundraiser sa San Diego, CA. 

Ang pangako ng Avid4 ay sinundan nang malapit ng Outdoor Outreach , isang non-profit na organisasyong naglilingkod sa kabataan nakabase sa San Diego. Ang Outdoor Outreach ay naging pangalawang programa sa bansa na nakakuha ng akreditasyon. Si Andy Paul, Leadership Program Coordinator sa Outdoor Outreach, ay binibigyang-diin ang halaga ng proseso ng akreditasyon sa "pagpapalalim at pagpapahusay ng relasyon ng [Outdoor Outreach] sa Center upang hindi lamang makapag-ambag sa kalidad ng edukasyon sa etika sa kapaligiran na natatanggap ng [kanilang] mga kalahok sa larangan, ngunit upang palawakin at palalimin ang [kanilang] presensya sa panlabas na komunidad sa kabuuan."

Ang mga staff ng Avid4 Adventure ay nagpapakita ng higit pa sa kanilang mga tunay na kulay habang nagpapakuha ng mga larawan sa panahon ng pagtatanghal ng akreditasyon. 

Sa kasalukuyan maraming iba pang mga programa amuling sumasailalim sa proseso ng akreditasyon. Gusto mo bang itaas ang antas sa Leave No Trace na edukasyon sa pamamagitan ng proseso ng akreditasyon sa iyong organisasyong naglilingkod sa kabataan? Makipag-ugnayan sa [email protected] para malaman ang higit pa! 

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.