Mga Likas na Lugar na Ibinasura

Ang mga basura at basura ay lumilikha ng malalaking epekto sa ekolohiya at panlipunan sa labas. Sasabihin sa iyo ng mga tagapamahala ng mga parke, kagubatan at mga protektadong lugar na ang basurang nalilikha ng mga bisita ay isang napakalaking problema. Sa mga pambansang parke lamang ng US, mahigit 100 milyong libra ng basura ang nalilikha taun-taon. Bagama't ang Serbisyo ng Pambansang Parke ay nagtataguyod ng pagbisita at kasiyahan sa mga parke, ang ahensya ay sinisingil din sa pagbibigay ng mga napapanatiling parke.

Sa pamamagitan ng edukasyon na sinuportahan ng pananaliksik, isa sa mga pangunahing layunin ng Leave No Trace ay magbigay sa mga tao ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila upang maging mga tagapangasiwa ng mga natural na lugar. Ang wastong pagtatapon ng basura ay isa sa mga pinakamahalagang hanay ng mga kasanayan — at hindi lamang ito isang bagay na panatilihing kaakit-akit ang mga parke. Ang pag-aaksaya ng pagkain, halimbawa, ay umaakit sa wildlife at nakakasira sa kanilang likas na instincts upang maiwasan ang mga tao. Maaaring tumagal ng hanggang 100 taon bago mabulok ang mga karaniwang bagay tulad ng mga plastic bag at aluminum lata.

Ang programang Hot Spots ng Leave No Trace ay madalas na tinatawag upang tugunan ang mga epektong nauugnay sa basura sa mga natural na lugar. Sa mga lugar tulad ng Nevada's Six Mile Cove , Florida's Indian River Lagoon at Jamaica Bay sa New York, ang aming mga team ay tumulong na matugunan ang mga alalahaning nauugnay sa basura sa Leave No Trace education.

Ang solusyon

Matuto ng isang balangkas ng mga kasanayan sa pinakamababang epekto para sa tamang pagtatapon ng basura.