Mga Balita at Update

Ano ang Nagkukubli sa Iyong Panggatong?

Panauhin - Agosto 25, 2011
ash2bborer2bin2bwood-DCl0qZ.pngMag-iwan ng Walang Bakas – Pagbabawas ng pagkalat ng mga invasive species sa kahoy na panggatong

Ang Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics ay nagpatupad kamakailan ng bagong nilalaman upang tugunan ang isyu ng invasive species na dinadala sa kahoy na panggatong. Alam ng karamihan sa mga tao ang banta ng mga invasive na species sa mga katutubong halaman at wildlife. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ng marami, ay kung paano nakarating ang mga hindi katutubong halaman, hayop at organismo na ito sa kanilang mga destinasyon. Ang sagot? Mga tao.

Ang mga invasive species ay maaaring magdulot ng malakihan, hindi maibabalik na pagbabago sa mga ecosystem sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga katutubong species sa paglipas ng panahon. Ayon sa Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos, dahil natuklasan ito noong 2002, ang Emerald Ash Borer (na inilipat mula sa Asya sa solid wood packing material) ay pumatay ng mahigit dalawampung milyong puno ng abo sa maraming estado na nakapalibot sa Great Lakes. Tinatayang lalampas sa $10.7 bilyon ang halaga ng paggamot, pagtanggal at pagpapalit ng mga apektadong puno ng abo.

Inirerekomenda ng Leave No Trace Center para sa Outdoor Ethics ang:

– Ang mga indibidwal at grupo ay umiiwas sa pagdadala ng panggatong mula sa bahay dahil maaaring kontaminado ito ng mga buto, mga insektong pumapatay ng puno o mga sakit.

– Bumili ng lokal na kahoy na malapit sa iyong patutunguhan o ipunin ito (kung saan pinahihintulutan) sa iyong pagdating.

– Iwasan ang mga posibleng multa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lokal na regulasyon. Sa ilang mga estado, ang mga pederal na multa na hanggang $1,000 ay maaaring ipataw para sa pagdadala ng mga hardwood palabas ng iyong county.

– Gaya ng nakasanayan, bago magplanong magsagawa ng campfire, mangyaring makipag-ugnayan sa mga lokal na ahensya sa pamamahala ng lupa tungkol sa mga paghihigpit sa sunog at pagbabawal sa paso.

Sinisira ng mga invasive species ang mga lupain at tubig na kailangan ng mga katutubong halaman at hayop upang mabuhay. Sinasaktan nila ang mga ekonomiya at nagbabanta sa kapakanan ng tao. Sa wastong edukasyon at pagpaplano, makakatulong tayo na mabawasan ang mga epektong ito at maiwasan ang higit na pagkawasak ng ating katutubong populasyon ng halaman at hayop.

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.