Mga Balita at Update

Ang Kaso sa Wastong Pagtatapon ng Basura sa Bahay

Vishal Chauhan - Setyembre 15, 2022

Ang basura ngayon ay nagpaparumi sa lahat ng aspeto ng ating kapaligiran: ang tubig na ating iniinom, ang pagkain na ating kinakain, at ang hangin na ating nilalanghap. Natagpuan ng mga siyentipiko ang microplastics sa pinakamalayong lugar sa mundo, mula sa snow sa Antarctica hanggang sa buhangin sa Sahara Desert. Sa karaniwan, lumilikha ang mga Amerikano ng humigit-kumulang 4.9 pounds ng basura bawat tao, bawat araw. 

Iba't ibang basurang nagkakalat sa butas ng imburnal sa ilalim ng tulay.

Ang prinsipyo ng Leave No Trace na "Itapon nang Wasto ang Basura", ay isang mahalagang konsepto para sa pangangalaga sa kapaligiran maging sa ilang o sa iyong kapitbahayan. Ang susunod na henerasyon ay itatalaga sa paghawak ng napakaraming basura na patuloy na naiipon.

Ang pagtatapon ng basura, kadalasan sa isang landfill o sa pamamagitan ng pagsunog, ay naglalabas ng mga greenhouse gas at nakakalason na kemikal sa atmospera, mga kalapit na anyong tubig at tubig sa lupa, at sa lupa. Sa lahat ng mga bagay na itinapon, humigit-kumulang 53% ang ipinapadala sa isang landfill. Ang natitira ay nire-recycle, na-compost, o sinusunog para sa enerhiya. Sa isip, dapat tayong magsikap na ilihis ang higit pa sa ating mga basura mula sa mga landfill, dahil marami sa kung ano ang napupunta doon ay maaaring ayusin, gawing muli, i-recycle, o i-compost. Maliban kung hamunin natin ang mga sistema ng pagtatapon ng basura sa ating mga tahanan at komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng mga personal na pagbabago at paglo-lobby para sa bagong imprastraktura tulad ng pag-compost ng komunidad, hindi magbabago ang katotohanang ito. 

 Ang San Francisco ay isang lungsod na nangunguna sa paglilipat ng landfill. Ang lungsod ang unang nagpatupad ng mga patakaran na nangangailangan ng pag-compost at pag-recycle, bilang karagdagan sa pagbabawal ng mga materyales tulad ng mga plastic na grocery bag at Styrofoam takeout container. Ang ibang mga lungsod ay nasa katulad na mga trajectory tulad ng Boulder, Colorado at Austin, Texas. Maging ang New York City ay nagsimula na sa paglipat nito sa zero waste. Habang inuuna ng mga lungsod ang paglikha ng mga zero waste system, ang basura, pag-recycle, at imprastraktura ng pag-compost ng industriya ay patuloy na bubuti at ang mga proyektong ito ay maaaring kumilos bilang mga modelo para sa ibang mga komunidad.

Nang ipahayag ng China na ititigil nito ang pag-import ng mga recyclable na materyales tulad ng plastic mula sa US at Europe, nagpadala ito ng mga ripples sa pandaigdigang merkado ng recycling. Pinagsama-sama ang kakulangan ng imprastraktura sa pag-recycle sa maraming lugar sa US, kailangang tiyaking itinatapon mo nang maayos ang iyong mga recyclable. Ang kontaminasyon sa pag-recycle, na nangyayari kapag ang mga hindi nare-recycle na materyales ay hinaluan ng mga recyclable na bagay, ay sumisira ng humigit-kumulang 25% ng mga recycled na materyales. Ang kontaminasyon ay nag-aaksaya ng tone-toneladang mahahalagang materyales bawat taon at maaari itong maging lubhang magastos sa mga pasilidad sa pagre-recycle dahil dapat mabawasan ng mga manggagawa ang karagdagang kontaminasyon at pinsala sa kagamitan.

 Maiiwasan natin ang mga epektong ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng lahat ng ating makakaya tungkol sa magagamit na imprastraktura ng basura ng ating komunidad. Ang paglilipat ng pinakamaraming basura ng ating sambahayan mula sa mga landfill hangga't maaari sa pamamagitan ng pag-recycle at pag-compost ay mahalaga at ang mga personal na aksyon ay maaaring magkaroon ng malaking positibo at pinagsama-samang epekto sa kapaligiran. Bukod pa rito, ang pagtawag sa mga isyung ito sa atensyon ng mga kapitbahay at kaibigan, gayundin ng iyong mga pinuno ng komunidad, ay maaaring humantong sa pangmatagalang pagpapabuti. Sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura sa bahay, ginagawa mo ang iyong bahagi sa pagliit ng mga nakakapinsalang epekto ng basura at pagbuo ng isang mas paikot na ekonomiya.

 

 

 

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.