Umaasa Kaming Hindi Mo Ito Kailangan: Apat ang Nag-iiwan ng Walang Bakas na Mahahalaga sa Paglabas sa Panahon ng Pagsara ng Pamahalaan

Nasa crisis mode na naman ang Kongreso, sinusubukang iwasan ang napipintong pagsasara ng pederal na pamahalaan, na nakatakdang mangyari sa Oktubre 1 sa 12:01 am Ano ang ibig sabihin nito para sa mga pederal na lupain tulad ng mga pinamamahalaan ng National Park Service, US Forest Service, Bureau ng Land Management, at iba pa? Una, ang ilang mga parke at ang kanilang mga pasilidad ay isasara. Marami pang iba ang kakaunting tauhan, at maaaring hindi alam ng mga bisita na sinuspinde ang mga normal na serbisyo — kadalasan ay napakaraming entry point para maglagay ng sapat na mga palatandaan ng impormasyon.

Kung sakaling magsara, higit sa lahat ay nakasalalay sa publiko ang pagprotekta sa ating mga natural na lugar. Sa limitadong staff, malamang na hindi available ang mga serbisyo tulad ng pag-aayos ng banyo, pagkuha ng basura, at kahit na pang-emerhensiyang suporta. Ang napipintong pagsasara ay nangangahulugan na ang ating responsibilidad na bawasan ang ating mga epekto ay ang pinakamahalaga.

1. Isaalang-alang ang Pag-pivot Papalayo sa Federal Lands
Sa panahon ng pagsasara ng gobyerno, 85% ng mga pederal na tagapamahala ng lupa ay maaaring matanggal sa trabaho, ibig sabihin, ang mga lupaing ito ay madalas na labis na ginagamit at kulang sa tauhan, limitado ang mga serbisyo sa pagsagip, at patuloy na ipinagpapaliban ang pagpapanatili. Sa halip, isaalang-alang ang muling ruta at pagpaplano ng iyong mga paparating na pamamasyal sa mga available na parke ng estado, county, at lokal.

2. Magplano nang Maaga at Maging Maalam
Bago simulan ang iyong pakikipagsapalaran sa labas, tiyaking mayroon kang impormasyon tungkol sa kasalukuyang katayuan ng mga parke at pampublikong lupain. Ang mga pagsasara ng gobyerno ay maaaring humantong sa bahagyang o ganap na pagsasara ng mga lugar na ito. Suriin ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng mga website ng opisyal na parke, social media, at lokal na balita para sa pinaka-up-to-date na impormasyon. Ang pagpaplano nang maaga ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga saradong lugar at makahanap ng mga alternatibong panlabas na destinasyon na bukas at mapupuntahan.

I-play ang Video

3. Magplanong I-pack out ang Lahat ng Iyong Basura, at Magkaroon ng Diskarte sa Banyo
Magplano na dalhin ang iyong basura sa iyo. Ang mga pagsasara ng gobyerno ay maaaring magresulta sa limitado o nasuspinde na mga serbisyo, kabilang ang pagkolekta ng basura sa mga parke at mga naka-lock na pasilidad ng banyo. Maging handa na i-pack out ang lahat ng iyong basura at dalhin ito pabalik sa bahay upang hindi ma-stress ang mga katabing komunidad sa pagdagsa ng basura. Ang mga banyo ay maaaring available o hindi sa panahon ng shutdown, kaya pinakamahusay na maghanda para sa hindi available na senaryo. Gumamit ng anumang available na banyo na makikita mo bago pumunta sa isang parke. Kung kailangan mong gumamit ng banyo habang naggalugad, ang mga catholes, wag bag, o iba pang mga disposable bag para sa dumi ng tao ay isang responsableng opsyon. Magdala ng mga karagdagang lalagyan at bag, at planuhin na i-pack ang lahat kasama mo.

4. Maging Mulat sa Pagbibigay ng Wildlife Space
Ang wildlife ay maaaring maging partikular na mahina sa panahon ng pagsasara. Ang kakulangan ng presensya ng tao ay maaaring gawing mas komportable ang wildlife sa paglalakbay sa mga lugar na may presensya ng tao. Bigyan ng malawak na puwesto ang wildlife, gaya ng nakasanayan, at tiyaking hindi mapuno ang mga basurahan dahil maaaring hindi ito mawalan ng laman sa panahon ng shutdown, na lumilikha ng mga mapanganib na sitwasyon para sa mga hayop. Ang pagpapakain sa wildlife ay maaaring makagambala sa kanilang natural na pag-uugali, makapinsala sa kanilang kalusugan, at humantong sa mapanganib na ugali ng wildlife na nagiging masyadong komportable sa presensya ng tao. Kapag may pagdududa, gamitin ang thumb trick para matiyak na hindi ka masyadong malapit.

Ang iyong personal na pananagutan sa labas ay tumataas kapag ang mga mapagkukunan ng parke ay limitado. Ang Leave No Trace ay patuloy na magbibigay ng impormasyon habang nagbubukas ang mga bagong development.

Copyright Leave No Trace 2023