Mga Balita at Update

Gabay sa Social Media

Bisita - Setyembre 8, 2020

Ang Leave No Trace ay Hindi Anti-Geotagging – Ang pag-post ng larawan na tumutukoy sa iyong lokasyon kasama ng naaangkop na impormasyon ng Leave No Trace ay maaaring maging isang magandang paraan para malaman ng iba ang tungkol sa iyong paboritong lugar at mag-imbita ng mga tao sa labas. Maaari din nitong bigyang kapangyarihan ang mga tao na magsaliksik ng mga hakbang sa kaligtasan, matutunan ang tungkol sa kasaysayan at kultura ng lokasyon, at malaman kung ano ang aasahan kapag bumibisita. Tandaan na ang mga taong tumitingin sa iyong larawan ay maaaring hindi pamilyar sa kahalagahan ng pagpaplano nang maaga, kaya palaging magandang ideya na isama ang Leave No Trace na impormasyon at hikayatin ang karagdagang pag-aaral sa iyong caption.

Isaalang-alang ang Inilalarawan ng Iyong Mga Larawan – Pag-isipan kung ano ang maaaring hikayatin ng iyong mga larawan na gawin ng iba. Ang mga larawang nagpapakita ng mga kasanayan at pangangasiwa ng Leave No Trace, pati na rin ang pagsunod sa mga legal na regulasyon, ay maaaring humantong sa iba na kopyahin ang mga pagkilos na ito. Isaalang-alang ang platform na mayroon ka at ang mga taong naaabot mo kapag nagpo-post at nagkomento tungkol sa labas.

Hikayatin at Hikayatin ang Mag-iwan ng Walang Bakas sa Mga Post sa Social Media – Dahil sa milyun-milyong gumagamit ng social media sa mundo, isipin ang hindi kapani-paniwalang potensyal na mayroon ang social media na magbigay ng kritikal na Leave No Trace na edukasyon at impormasyon sa mga taong lumalabas para pangalagaan ang natural na mundo . Anyayahan ang mga tao sa pag-uusap, tanggapin sila sa labas, at subukang huwag gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa kanilang background o intensyon.

Ang Pahiya ay Hindi Sagot – Tandaan na ang karanasan ng lahat sa labas ay natatangi at personal. Ang online na kahihiyan at pambu-bully sa pangalan ng 'Leave No Trace' ay hindi kailanman ineendorso ng Leave No Trace at hindi rin ito isang epektibo, pangmatagalang tool upang maimpluwensyahan ang mga pagpipilian sa labas. Sa halip, ipalaganap ang Leave No Trace na kamalayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng magalang at makabuluhang pag-uusap sa at offline tungkol sa pagprotekta sa labas.

Magbalik sa Mga Lugar na Gusto Mo – I-invest ang iyong oras sa mga panlabas na espasyo at mga lugar na mahalaga sa iyo. Alamin ang tungkol sa mga pagkakataon sa boluntaryong pangangasiwa at makibahagi sa proteksyon ng ating mga lupang pinagsasaluhan.

Habang pinag-iisipan namin ang intersection ng social media at sa labas, iniisip namin kung ano ang idudulot ng hinaharap sa mga tuntunin ng teknolohiya, komunikasyon, at panlabas na libangan. Mawawala na ba ang pag-post ng mga larawan sa social media sa loob ng limang taon? Walang alam sa amin. Ang social media, kung gagamitin nang may pagsasaalang-alang, ay isang makapangyarihang tool na maaaring mag-udyok sa isang bansa ng mga panlabas na tagapagtaguyod na masigasig at sama-samang pangalagaan ang mga lugar na ating ibinabahagi at pinahahalagahan.

Tangkilikin ang Iyong Mundo. Mag-iwan ng Walang Bakas!

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.