Mga Alituntunin sa Kurso ng Instruktor sa Virtual Level 1

Ang Leave No Trace ay bumuo ng mga sumusunod na alituntunin upang matulungan ang Level 2 Instructor na mag-alok ng Level 1 Instructor Courses gamit ang online na teknolohiya habang sumusunod sa National Training Guidelines nang mas malapit hangga't maaari.

Ang Leave No Trace ay lumikha ng isang koleksyon ng mga dokumento na nag-aalok ng pinaikling bersyon ng pisikal na Level 1 Instructor Course Packet na karaniwang ipinamamahagi sa Leave No Trace Level 1 Instructor Courses. I-click ang link sa ibaba para i-download itong digital course packet.