Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Mga Pakete ng Kalahok sa Kursong Tagasanay

Pre-assembled Trainer Course packets. Isang natatanging folder na Leave No Trace na naglalaman ng mga sumusunod na item:

  • North America Skills & Ethics Booklet
  • Gabay sa Frontcountry
  • Gabay sa bulsa
  • Library of Plastic Ethics Reference Cards
  • Mag-iwan ng Walang Bakas na Bumper Sticker
  • 4pg. Patnubay sa pagpapatakbo ng isang Awareness Workshop
  • Muling pag-print ng artikulong "Authority of the Resource" ni Dr. George N. Wallace
  • Isang malagkit na name tag ng kalahok