National Leave No Trace Mga Alituntunin sa Pagsasanay

Ang pambansang programa ng pagsasanay sa Leave No Trace ay lumago upang isama ang higit sa 75,000 mga tao
sinanay bilang alinman sa Level 1 o Level 2 na Mag-iwan ng Walang Bakas na Instruktor. Bilang ang bilang ng
mga institusyon, organisasyon, indibidwal, at ahensyang interesadong mag-alok ng Leave No
Ang pagsubaybay sa mga programa sa pagsasanay ay tumataas, gayundin ang patuloy na kahalagahan ng pagkakaroon
mga pamantayang alituntunin na nagbibigay ng balangkas para sa epektibong pagsasanay sa Leave No Trace.