Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Serbisyo ng National Park na Walang Bakas na Video

Ang video na ito ay isang inspiradong patotoo ng mga indibidwal na nagmamahal sa lupain. Ipinakilala nito ang mga ideya at prinsipyo ng Leave No Trace at ang kahalagahan ng pagkuha ng isang personal na papel sa pagpapanatili ng panlabas na karanasan para sa mga susunod na henerasyon.