Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Mag-iwan ng Walang Bakas na Kasunduan sa Pagsasanay

Ang kasunduang ito ay dapat basahin at pirmahan ng lahat ng entity na naghahanap upang mag-host ng Leave No Trace Trainer Courses. Dapat punan ang kasunduan para sa organisasyon, negosyo o indibidwal sa ilalim ng may hawak ng insurance na sasakupin ang mga kurso.