Mag-iwan ng Walang Bakas na Panlabas na Etika para sa Camino de Santiago

Larawan: Connie Johnmeyer

Bagama't magiging personal na kasiya-siya ang iyong mga karanasan sa Camino, maaaring magkaroon ng masamang epekto ang iyong paglalakbay sa mga lugar na binibisita mo at sa mga taong nakakasalamuha mo. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa Leave No Trace maaari mong bawasan ang iyong epekto. Inilalarawan ng dokumentong ito ang mga rekomendasyon at gawi ng Leave No Trace na partikular sa Camino de Santiago.