Walang Mag-iwan ng Trace Guidance para sa Recreating sa Restoration Area

Itong Leave No Trace na impormasyon ay idinisenyo upang magbigay ng gabay para sa muling paglikha sa mga lugar na sumasailalim sa mga pagsisikap sa pagpapanumbalik. Ang pagbabago ng klima, sakuna na wildfire, bark beetle infestation, invasive species, record droughts, at iba pang stressors ay nagbabanta sa kalusugan ng ating kagubatan at watershed, at ang mga taong umaasa sa kanila. Habang ang mga lugar na apektado ng naturang mga stressor ay sumasailalim sa natural o pinangunahan ng ahensya na mga pagsisikap sa pagpapanumbalik, ang pagsunod sa mga rekomendasyon sa ibaba ay makakatulong na protektahan ka at ang lupain. I-click ang button sa itaas para matuto pa.

Ang mga alituntuning ito ay binuo sa pakikipagtulungan sa Roaring Fork Outdoor Volunteers , isang ipinagmamalaki na Leave No Trace Community Partner.