Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Walang Mag-iwan ng Bakas para sa Panlabas na Lugar ng Trabaho

Walang Mag-iwan ng Bakas para sa Panlabas na Lugar ng Trabaho

Impormasyon para sa mga Tagapamahala ng Lupa

Magplano at Maghanda:

 • Alamin at sundin ang lahat ng mga regulasyon sa site, na humahantong sa mga bisita sa pamamagitan ng halimbawa.
 • Alamin bago ka pumunta sa lugar ng trabaho – mangalap ng impormasyon tungkol sa mga lugar ng trabaho mula sa mga naaangkop na departamento at kumilos nang naaayon. Mga halimbawa: lugar na may endangered species, archaeological site, atbp.
 • Kapag pumipili ng kagamitan para sa isang pagtatalaga sa trabaho, piliin ang naaangkop na (mga) tool upang magawa ang proyekto at mabawasan ang epekto sa mapagkukunan.
 • Magdala ng mga supply sa lahat ng takdang-aralin sa trabaho upang mapadali ang Leave No Trace. Mga halimbawa: mga bag ng basura, guwantes, at pag-flag upang markahan ang isang lugar na may kaguluhan.
 • Palaging humingi ng pahintulot sa may-ari ng lupa bago pumunta sa pribadong pag-aari.
 • Maging handa para sa matinding lagay ng panahon, mga panganib, at mga emerhensiya.

Paglalakbay at Trabaho (Kampo) sa Matibay na Ibabaw:

 • Igalang ang mga pagtatalaga ng trail, pagsasara ng kalsada at pribadong ari-arian LAGING. Huwag magbisikleta sa anumang itinalagang NO BIKING trail at magmaneho lamang sa mga administratibong kalsada at mga kalsadang bukas sa publiko, maliban sa mga emerhensiya.
 • Gumamit ng tamang paghuhusga kapag pumipili ng mga ruta ng paglalakbay sa panahon ng mga operasyong pang-emergency na pagliligtas. Bagama't ang mabilis na paglutas ng sitwasyong pang-emerhensiya ay siyempre ang priyoridad, sikaping mabawasan ang anumang pinsala sa mapagkukunan sa panahon ng operasyon ng pagliligtas, na humahantong sa iba pang tagapagbigay ng pagsagip sa pamamagitan ng halimbawa.
 • Protektahan ang mga kultural at likas na yaman sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng mga tarangkahan at mga naka-post na pagsasara ay sinusunod at ang impormasyon sa bulletin board ay sinusunod.

Sa Worksite

 • Pumili ng mga lugar na dati nang ginamit bilang worksite staging area. Iwasan ang mga lugar kung saan nagsisimula pa lang ang mga epekto.
 • Huwag lumikha ng mga bagong lugar ng trabaho maliban kung walang alternatibo.
 • Ang isang mahusay na lugar ng trabaho ay isang malinis na lugar ng trabaho.
 • I-rehabilitate ang lugar ng trabaho kapag kumpleto na ang proyekto, iiwan itong natural.

Sa Mga Daan at Daan

 • Manatili sa mga kalsada at trail para protektahan ang wildlife, wildlife habitats, plant ecosystem, cultural site, at makasaysayang lugar.
 • Iwasan ang paglalakbay sa mga kalsada at trail kapag umiiral ang matinding kondisyon sa kapaligiran.
 • Maglakbay sa pinakamatibay na ibabaw, tulad ng graba, bato, buhangin, tuyong damo, at niyebe. HUWAG maging tamad! Kung may poste o gate sa isang driveway o kalsada, lumabas sa sasakyan at ilipat ang poste/buksan ang gate, sa halip na magmaneho sa paligid nito o mag-park sa gilid nito.
 • Maglakad o sumakay sa mga naitatag na trail LAMANG.
 • Huwag gumawa ng mga bagong trail o shortcut switchback.
 • Maglakad ng isang file sa gitna ng trail, kahit na basa o maputik.

Sa Campsite

 • Protektahan ang mga riparian na lugar at daanan sa pamamagitan ng kamping ng hindi bababa sa 200 talampakan (mga 70 hakbang) mula sa mga lawa, sapa, at daanan.
 • Matatagpuan ang magagandang campsite, hindi ginawa. Ang pagbabago ng isang site ay hindi kinakailangan.
 • Suriin ang lugar kapag pumipili ng isang campsite: sa mga sikat na lugar ay tumutok sa paggamit sa mga kasalukuyang site; sa malinis na mga lugar ay nagkakalat ang paggamit upang maiwasan ang paglikha ng mga bagong campsite at maiwasan ang mga lugar kung saan nagsisimula pa lamang ang mga epekto.

Tamang Itapon ang Basura:

 • I-pack ang lahat ng basura - sa iyo at sa iba pa. Mga halimbawa: upos ng sigarilyo, balot ng tanghalian o meryenda, hindi nagamit na materyales sa trabaho, at mga kagamitang panggatong at pampadulas (siguraduhing sundin ang mga alituntunin ng EPA at OSHA).• Alisin ang lahat ng pag-flag habang kinukumpleto mo ang isang proyekto.
 • Panatilihin ang ligaw sa wildlife; huwag magbaon o mag-iwan ng anumang pagkain o mga scrap ng pagkain.
 • Kapag walang palikuran o banyo, maglagay ng solidong dumi ng tao sa isang katol na hinukay na 6 hanggang 8 pulgada ang lalim ng hindi bababa sa 200 talampakan (mga 70 hakbang) mula sa tubig, mga daanan, at mga lugar ng trabaho. Takpan at itago ang katol kapag natapos na.
 • Gumamit ng toilet paper nang matipid at huwag iwanan ito sa lupa. I-pack out ang lahat ng toilet paper at mga produktong pangkalinisan, huwag sunugin ang mga ito – panganib sa sunog. TIP: Magdala ng zip-lock baggy sa isang emergency cathole kit para madaling dalhin ang basurang ito.
 • Sundin ang site recycling program at magtakda ng magandang halimbawa para sa iba.
 • Para maghugas ng kamay, magdala ng tubig 200 talampakan (mga 70 hakbang) ang layo mula sa anumang pinagmumulan ng tubig, tulad ng mga sapa o lawa. Kung kailangan mong gumamit ng sabon, siguraduhing gumamit ng biodegradable na sabon sa maliit na halaga. TIP: Subukang gumamit ng walang tubig na panlinis ng kamay o punasan na lang.

Iwanan ang Nahanap Mo:

 • Tumulong na mapanatili ang nakaraan; iwanan ang anumang makasaysayang o kultural na mga artifact at site habang nahanap mo ang mga ito.
 • Iulat ang anumang mga natuklasang kultural sa mga tauhan ng mapagkukunang kultural sa site at mag-ulat ng mga kaguluhan sa anumang kultural o natural na mga site sa isang superbisor at/o mga tauhan ng pagpapatupad ng batas, na sumusunod sa mga pamamaraan ng site at ahensya.
 • Iwanan ang mga bato, halaman, at iba pang natural na bagay habang nahanap mo ang mga ito.
 • Iwasan ang pagpasok o pagdadala ng mga hindi katutubong species.

Bawasan ang Mga Epekto sa Campfire:

 • Manatiling napapanahon sa kasalukuyang lagay ng panahon ng sunog at mga pagbabawal sa pagsunog na maaaring may bisa sa iyong site. Ibahagi ang impormasyong ito sa mga bisita kung naaangkop.
 • Kapag nakikipag-ugnayan sa mga bisita sa site, dapat hikayatin ng lahat ng empleyado ang paggamit ng mga kalan sa kampo sa halip na gumawa ng apoy sa kampo. Siguraduhing gumamit ng camp stove kapag kamping sa trabaho.
 • Kapag pinili ng mga bisita na gumawa ng campfire sa isang opisyal na itinatag na fire ring sa isang itinalagang lugar ng kamping, dapat hikayatin ng lahat ng empleyado ang mga bisita na panatilihing maliit ang apoy at magtipon lamang ng mga patay na kahoy, na sumusunod sa mga regulasyon sa site. Magtipon ng mga stick na hindi mas malaki kaysa sa pulso ng isang may sapat na gulang na madaling mabali sa pamamagitan ng kamay. Huwag kailanman mag-iwan ng apoy nang walang pag-iingat, sunugin ang lahat ng kahoy at uling upang maging abo, at ganap na patayin ang mga apoy sa kampo.
 • Anumang oras na may makikitang hindi opisyal na singsing ng sunog sa lugar, sirain ito at i-rehabilitate ang site.

Igalang ang Wildlife:

 • Huwag gambalain ang mga hayop o ang kanilang mga tahanan, at igalang ang mga landas sa paglalakbay ng wildlife at mga lugar ng pagpapakain, kabilang ang mga nasa o malapit sa mga gusali at pasilidad ng site.
 • Pagmasdan ang wildlife mula sa malayo. Bigyan ng maraming espasyo ang wildlife, iwasan ang malalakas na ingay, biglaang paggalaw, at huwag na huwag sumunod o lumapit sa isang hayop.
 • Huwag magpakain ng mga hayop o mag-iwan ng mga scrap ng pagkain na maaaring kainin. Hikayatin ang mga bisita na sundin ang parehong paraan ng pagkilos. Ang pagpapakain sa wildlife ay nakakasira sa kalusugan ng isang hayop, nagbabago ng natural na pag-uugali, at naglalantad sa kanila sa mga mandaragit at iba pang mga panganib.
 • Tiyaking kinokontrol ng mga bisita ang mga alagang hayop sa lahat ng oras, o iwanan sila sa bahay, na sumusunod sa mga regulasyon ng site.

Maging Konsiderasyon sa Iba pang mga Bisita:

 • Hayaang mangibabaw ang mga tunog ng kalikasan. Iwasan ang malalakas na boses o ingay, na kadalasang maaaring maglakbay ng malalayong distansya sa ilang natural na lugar. Maglakbay nang tahimik upang maging mas may kamalayan sa kapaligiran at magsikap na maging hindi mahalata, kasama na sa lugar ng trabaho.
 • Igalang ang mga bisita at protektahan ang kalidad ng kanilang karanasan. Maraming tao ang pumupunta sa mga site upang tamasahin ang kapayapaan at pag-iisa na matatagpuan doon. Maging magalang sa iba.
 • Panatilihing pinakamababa ang laki ng pangkat ng trabaho.

Para sa karagdagang impormasyon sa programang Leave No Trace makipag-ugnayan sa Leave No Trace Center para sa
Outdoor Ethics sa 1-800-332-4100 o www.LNT.org