Mag-iwan ng Walang Bakas na Mga Pangunahing Kaalaman sa Social Media Toolkit

Ang bagong Leave No Trace Basics ay isang perpektong panimula sa Leave No Trace, na nagbibigay ng impormasyong magagamit ng sinuman para pangalagaan ang nasa labas.

Ang Leave No Trace Basics ay ang simple, Need-To-Knows—gaano man ang isang tao ay gumugugol ng oras sa labas o gaano karaming oras ang ginugugol nila doon. Mula rito, maaaring tingnan ng mga tao ang Leave No Trace Seven Principles para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung ano, paano at bakit protektahan ang nasa labas.

Ang mga tile sa ibaba ay naka-link sa parehong Ingles at Espanyol at idinisenyo upang ibahagi sa pamamagitan ng mga social media channel.