Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Toolkit ng Tagapagturo

Isang panimulang koleksyon ng aming pinakasikat na mapagkukunang pang-edukasyon.

Kasama ang mga sumusunod:

  • Gabay sa Aktibidad sa Pagtuturo na Walang Bakas
  • 101 Paraan ng Pagtuturo Walang Bakas
  • North America Skills & Ethics booklet
  • Mag-iwan ng Walang Trace Pocket Guide
  • Mag-iwan ng Walang Bakas na Gabay sa Frontcountry
  • Library Set ng lahat ng 15 Ethic Reference Card