Mga Mapagkukunan ng Pagtuturo

Digital Level 1 Instructor Course Packet

Ang koleksyon ng mga dokumentong ibinigay sa ibaba ay nag-aalok ng digital na bersyon ng pisikal na Level 1 Instructor Course Packet na karaniwang ipinamamahagi sa Leave No Trace Level 1 Instructor Courses. Ang mga mapagkukunang pang-edukasyon na ito ay nagbibigay ng mahahalagang kasanayan at etika pati na rin ang mga pamamaraan para sa epektibong pagbabahagi ng mga kasanayang ito na mababa ang epekto.

Upang bumili ng pisikal na Level 1 Instructor Course Packet mag-click dito.