Pagsasanay sa Staff

Sanayin ang iyong mga tauhan sa Leave No Trace at mas mabuting iposisyon sila upang turuan ang mga kabataan tungkol sa WHAT & WHY sa likod ng Leave No Trace Seven Principles. Ang Epektibong Leave No Trace na edukasyon ay nag-iimbita at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kalahok ng kabataan na tumulong na protektahan ang nasa labas. Ang mga tauhan ay mahalaga sa mabisang edukasyong ito. Tulungan ang iyong mga tauhan na maging pinakamahusay na Mag-iwan ng Walang Bakas na tagapagturo hangga't maaari!

Mga Partikular na Prinsipyo ng Programa para sa Staff

Himukin ang mga kawani sa isang mahusay na aktibidad na nag-aalok ng talakayan tungkol sa kung ano ang kahulugan ng Pitong Prinsipyo sa kanila, at partikular sa konteksto ng kanilang lugar ng trabaho.

Mapa ng Kampo

Himukin ang mga kawani sa isang aktibidad na humahamon sa kanilang mga pananaw tungkol sa kung saan maaaring ituro ang Leave No Trace sa kampo, sa paaralan o sa iba pang mga lugar ng ari-arian ng programa sa labas.

Skills Video Library

Ang aming Skills Video Library sa YouTube ay sumasaklaw sa napakaraming mahirap na kasanayan na nauugnay sa pagliit ng aming mga epekto sa labas. Ang mga video na ito ay maaaring magsilbi bilang propesyonal na pag-unlad para sa mga kawani pati na rin magbigay sa kanila ng mga ideya para sa pagtuturo sa mga kalahok ng kabataan sa mga paksang ito.

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.