Nilalaman ng Kasosyo ng Kabataan

Ang COVID-19 ay naglabas ng maraming pakikipagtulungan, pagkamalikhain at pagiging maparaan sa paggamit ng mga materyales na mayroon kami sa bahay, malapit sa bahay o ganap na virtual na mga karanasan. Nag-compile kami ng ilang magagandang partner content para tuklasin mo mula sa mga pambansang organisasyon hanggang sa mga lokal na kampo at programa ng kabataan! Kung mayroon kang iba pang mahusay na mapagkukunan na sa tingin mo ay dapat na itampok sa pahinang ito, mangyaring mag-email sa [email protected].